studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  CENTRUL DE DOCTORAT SI FORMARE CONTINUA : DOCTORAT INGINERIE INDUSTRIALA - FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA SI ELECTRICA - UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

CENTRUL DE DOCTORAT SI FORMARE CONTINUA : DOCTORAT INGINERIE INDUSTRIALA - FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA SI ELECTRICA - UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

3/30569
calendar_month 21 Aug 2007, 00:00
Localitatea: PETROSANI
Universitatea:UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
Facultatea:Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Contact:
Adresa: Str. Universitatii nr. 20, Petrosani, Hunedoara
Telefon: 0254-54.29.94
Fax: 0254-54.34.91

Descriere doctorat:
Durata:
3 ani
Domeniu: INGINERIE
Admitere doctorat:
CENTRUL DE DOCTORAT SI FORMARE CONTINUA
- a fost infiintat prin Hotararea nr. 8 din 19 Aprilie 2004 a Biroului Senatului Universitatii din Petrosani
Perfectionarea prin doctorat reprezinta al treilea ciclu de pregatire universitara avansata. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregatire, sustinerea publica a tezei de doctorat si obtinerea diplomei de Doctor se desfasoara in conformitate cu Legea Invatamantului cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art.14 din Legea 288/24 iunie 2004, si a:
Hotararii de Guvern 567/24 iunie 2005;
Ordinului Ministrului nr. 4491/6 iulie 2005;
Regulamentului propriu privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat.
Hotararea Guvernului nr.1169/29 septembrie 2005 de modificare a Hotararii Guvernului nr.567/2005
CONDITIILE DE CONCURS:Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii cu diploma de licenta. Diplomele absolventilor invatamantului universitar de lunga durata, eliberate pana in anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenta. Nu este obligatorie diploma de Master.
La concursul de admitere se verifica nivelul de cunoastere de catre candidat pe baza consultarii literaturii de specialitate romane si straine a problematicii specializarii respective, a cercetarilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune, precum si capacitatea acestuia de a-si asuma initiative teoretice experimentale si metodologice, pentru tema propusa. Comisia verifica, de asemenea, nivelul la care candidatul poate sa se documenteze intr-o limba straina de circulatie. In cazul candidatilor care au diploma de licenta obtinuta intr-un domeniu diferit de acela in care urmeaza sa se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifica masura in care cunostintele de specialitate, la data sustinerii concursului, permit activitatea de pregatire prin doctorat, precum si daca preocuparile candidatilor justifica orientarea spre noul domeniu ales.
Candidatii vor depune la inscriere DOUA DOSARE cu urmatoarele acte:
Cerere de inscriere (tip); ( se completeaza la depunerea dosarului la Centrul de doctorat)
Fisa doctorandului (tip) ; (se completeaza la depunerea dosarului la Centrul de doctorat)
Certificatul de nastere (copie legalizata) ;
Certificat de casatorie (copie legalizata) sau alt act de schimbare a numelui, daca este cazul;
Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (copie legalizata);
Diploma de licenta sau echivalentul acesteia, cu anexa corespunzatoare - foaia matricola (copii legalizate);
Diplome de studii postuniversitare (copii legalizate);
Memoriu de activitate stiintifica si profesionala sau un currículo vitae detaliat (max. 3 pg.)
Certificat de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala ;*
Lista lucrarilor elaborate, publicate si/sau sustinute; (daca e cazul)
Propunere de tema pentru teza de doctorat si lista cuprinzand referinte bibliografice asupra temei propuse ;
Chitanta privind achitarea taxei de inscriere.
2 dosare cu sina.
* Testul pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica se sustine la Catedra de Filologie a Universitatii, contra unei taxe.
PLANIFICAREA PROIECTULUI DE CERCETARE PENTRU DOCTORANZII CARE AU INCHEIAT
"PROGRAMUL DE PREGATIRE UNIVERSITARA AVANSATA" SI AU REALIZAT 60 DE CREDITE - SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2007