CONDITII DE ADMITERE DOCTORAT 2008 - FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE - UNIVERSITATEA DE VEST
calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Timisoara
Universitatea: Universitatea de Vest
Facultatea: de Drept si Stiinte Administrative
Contact:Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A
Email:drept@drept.uvt.ro

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Concursul de admitere la Doctorat are loc la sediul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, in data de 26.09.2008, cu incepere de la ora 1000 .
inscrierile la concursul de admitere au loc in doua perioade si anume: 14-22.07.2008 si 16-20.09.2008.
Examenul pentru atestatul de limba straina (engleza/ franceza/ germana - juridica) are loc in data de 23.09.2008 - ora 10.00.

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


- CERERE TIP*
- FISA DE INSCRIERE*
- COPII LEGALIZATE ALE URMATOARELOR ACTE :
- DIPLOMA DE LICENTA;
- FOAIE MATRICOLA/SUPLIMENT LA DIPLOMA;
- DIPLOMA DE BACALAUREAT;
- DIPLOMA DE MASTER / STUDII APROFUNDATE
Absolventii anului 2008 se pot inscrie cu adeverinta provizorie de absolvire (original sau copie) in locul actelor mentionate anterior, urmand ca in termen de 1 an sa le aduca pentru completarea dosarului
- CERTIFICAT DE NASTERE;
- CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ALT ACT DE SCHIMBARE A NUMELUI (DACA ESTE CAZUL)
- CURRICULUM VITAE;
- LISTA DE LUCRARI;
- DOSAR PLIC;
- CHITANTA PENTRU TAXA DE INSCRIERE 100 LEI - DE LA CASIERIA FACULTATII DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE DIN CADRUL UNIVERSITATII DE VEST (DUPA VERIFICAREA DOSARULUI)
- CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA.
* (formularele se preiau de la facultate)

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

* Disciplinele/programele de doctorat la care se desfasoara Scoala doctorala sunt: Drept civil, Drept comercial, Stiinte penale, Drept constitutional, Drept administrativ, Teoria generala a dreptului si Dreptul finantelor publice.
* Taxa de studii anuala pentru doctoratul la Fara frecventa este de 4500 lei. Taxa de studii se actualizeaza anual, in functie de alocatia bugetara/taxa stabilita de Senatul Universitatii de Vest din Timisoara.
* Taxa de inscriere este de 100 lei, care se achita o data cu depunerea dosarului.
* Taxa de inmatriculare este de 150 lei si se achita numai de catre candidatii declarati admisi la concursul de admitere.