CONDITII DE ADMITERE DOCTORAT 2008 - FACULTATEA DE FIZICA - UNIVERSITATEA DE VEST
calendar_month 19 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Timisoara
Universitatea: Universitatea de Vest
Facultatea: de Fizica
Contact: B-dul Vasile Parvan Nr. 4
Email: decan@physics.uvt.ro
Telefon: 0256/59.21.08

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


- Locul sustinerii: Facultatea de Fizica, parter, sala 21 bis
- Inscrieri : 8 - 12 septembrie 2008, et.I, cab.102
- Admitere : 17 - 19 septembrie 2008
- Rezultate : 19 septembrie 2008
- Contestatii : 22 - 23 septembrie 2008
- Inmatriculare : 1 octombrie 2008

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


a. fisa de inscriere a candidatului ;
b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;
c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;
d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;
e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata) ;
g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie) ;
h. certificatul de competenta lingvistica ;
i. curriculum vitae ;
j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.