CONDITII DE ADMITERE DOCTORAT 2008 - FACULTATEA DE TEATRU - UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU MURES
calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Targu Mures
Universitatea: de Arta Teatrala din Targu Mures
Facultatea: de Teatru
Contact: str. Köteles Samuel nr.6
TEL : 0265-266281
Email:uat@uat.ro.
Durata: 3 ani

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Inscrieri: 25-29 august 2008
Examene: 1-5 septembrie 2008

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


1. cerere de inscriere tipizata;
2. curriculum vitae;
3. lista de publicatii si de creatie artistica;
4. certificatul de nastere, in copie legalizata (si traducere legalizata pentru candidatii cetateni UE,SEE,CE);
5. certificatul de casatorie in copie legalizata (daca e cazul);
6. diploma de bacalaureat in copie legalizata;
7. diploma de licenta si foaia matricola in original sau copie legalizata (si traducere legalizata pentru candidatii cetateni UE,SEE,CE);
8. copie xerox a cartii de identitate;
9. referat cu tema tezei de doctorat;
10. trei fotografii tip buletin de identitate;
11. adeverinta medicala tip (si traducere legalizata pentru candidatii cetateni UE,SEE,CE);
12. diploma de master si foaie matricola in copie legalizata* (si traducere legalizata pentru candidatii cetateni UE,SEE,CE);
13. certificate de competenta lingvistica**;
14. un dosar plic.

*daca e cazul
**daca e cazul - competenta lingvistica poate fi atestata si printr-un certificat de competenta lingvistica, obtinuta in ultimii doi ani de candidat, de urmatorul tip: Limba engleza: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (nivel 590-667 p. la testul scris, 230-300 p. la testul electronic; IELTS Academic (nivel 7); Limba franceza: DALF, DHEF, DELF, TCF (nivel 400 p.), TCI (nivel 800 p.), CCIP; Limba germana: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Limba italiana: CELI (nivel 3, 4, 5), CILS (nivel 3, 4); Limba spaniola: DELE (nivel DSLE), CBEN, CSEN.

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE


1. PROBA DE COMPETENTA LINGVISTICA pentru o limba de circulatie internationala
- pentru candidatii care nu au depus Certificat de competenta lingvistica;
2. COLOCVIU;
- verificarea culturii teatrale, a preocuparilor stiintifice si a aptitudinilor de cercetare;
- prezentarea temei propuse pentru teza de doctorat.

taxa de inscriere: 200 lei
taxa pentru proba de competensa lingvistica: 50 lei
taxa de scolarizare:
Pentru cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei ElveSiene: 2600 lei / an universitar
Pentru cetatenii straini (cetateni din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei ElveSiene): 800 USD / luna