CONDITII DE ADMITERE DOCTORAT 2008 - UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
Localitatea: Petrosani
Universitatea: din Petrosani
Contact: Str. Universitatii, Nr. 20, Petrosani, Hunedoara
TEL : 0254/549008
Email:gertru2004@gmail.com

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Inscrieri: 1.09 - 15.09.2008
Concurs: 17.09.- 27.09.2008
Taxe: de inscriere - 70 lei, de inmatriculare - 70 lei
Taxa de scolarizare pe an doctoral : zi - 2700 lei, fara frecventa - 2200 lei.

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE


Candidatii vor depune la inscriere DOUA DOSARE cu urmatoarele acte:
* Cerere de inscriere (tip); ( se completeaza la depunerea dosarului la Centrul de doctorat)
* Fisa doctorandului (tip) ; (se completeaza la depunerea dosarului la Centrul de doctorat)
* Certificatul de nastere (copie legalizata) ;
* Certificat de casatorie (copie legalizata) sau alt act de schimbare a numelui, daca este cazul;
* Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (copie legalizata);
* Diploma de licenta sau echivalentul acesteia, cu anexa corespunzatoare - foaia matricola (copii legalizate);
* Diplome de studii postuniversitare (copii legalizate);
* Memoriu de activitate stiintifica si profesionala sau un currículo vitae detaliat (max. 3 pg.)
* Certificat de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala ;*
* Lista lucrarilor elaborate, publicate si/sau sustinute; (daca e cazul)
* Propunere de tema pentru teza de doctorat si lista cuprinzand referinte bibliografice asupra temei propuse ;
* Chitanta privind achitarea taxei de inscriere.
* 2 dosare cu sina.

** Testul pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica se sustine la Catedra de Filologie a Universitatii, contra unei taxe.

PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE


CONDITIILE DE CONCURS:Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii cu diploma de licenta. Diplomele absolventilor invatamantului universitar de lunga durata, eliberate pana in anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenta. Nu este obligatorie diploma de Master.
- Taxa pentru sustinerea testului de limba: - 100 lei