CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
3/39382
calendar_month 10 Aug 2007, 00:00
Contact:

B-dul Pestalozzi, Nr.16, RO 300115, Timisoara

Telefon: + 40 256 592622

Fax: + 40 256 592620

Descriere doctorat:

Durata:
3 ani

Domeniu: CHIMIE

Admitere doctorat:

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator;

b. certificatul de nastere (copie legalizata);

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata);

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata);

e. diploma de licenta (copie legalizata);

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata );

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata);

h. certificatul de competenta lingvistica pentru nivelurile minimale aprobate

i. curriculum vitae;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

Doctorate oferite deFacultatea de Chimie, Biologie, Geografie:

- DOCTORAT CHIMIE

-
DOCTORAT CHIMIE FIZICA

-
DOCTORAT CHIMIE ORGANICA

-
DOCTORAT CHIMIE ANORGANICA

-
DOCTORAT BIOCHIMIE

-
DOCTORAT ELECTROCHIMIE

- DOCTORAT TEHNOLOGIE CHIMICA