CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA SI ELECTRICA - UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI
3/39568
calendar_month 23 Aug 2007, 00:00
Contact:

B-dul Bucuresti nr.39, Ploiesti 100680, Romania

Tel.0244 575485

Fax : 0244 575847

E-mail:
ime@upg-ploiesti.ro

Durata: 3 ani

Domeniu: inginerie

Admitere doctorat:

(1) Admiterea la doctorat se realizeaza prin concurs organizat la

nivelul Universitatii Petrol – Gaze din Ploiesti, pentru fiecare domeniu de doctorat prevazut in Anexa 1 a prezentului Regulament.

(2) Concursul de admitere la doctorat se organizeaza anual, in luna octombrie, conform unui calendar, aprobat de conducerea universitatii si adus la cunostinta candidatilor, prin afisare si inludere pe site-ul universitatii, cu cel putin 60 de zile inainte de desfasurarea concursului, care cuprinde urmatoarele etape:

* inscrierea candidatilor: 01 – 10 octombrie;

* sustinerea examenului de competenta lingvistica: 11 – 15 octombrie;

* sustinerea probei de admitere: 16 – 28 octombrie;

* validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale si inscrierea doctoranzilor: 29 – 31 octombrie.

(3) Admiterea la doctorat se face in limita locurilor alocate anual de:

* Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru doctoratul in forma de invatamant cu frecventa, in regim de finantare de la bugetul de stat;

* Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, in calitate de I.O.S.U.D., pentru doctoratul in formele de invatamant cu frecventa si fara frecventa, in regim cu taxa.

Inscrieri : 10 – 17 septembrie 2007.

Doctorate oferite de Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica:

DOCTORAT INGINERIE MECANICA

DOCTORAT INGINERIE INDUSTRIALA

DOCTORAT INGINERIA SISTEMELOR