CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE LITERE - UNIVERSITATEA DIN ORADEA
3/39561
calendar_month 23 Aug 2007, 00:00
Contact:

Adresa: str. Universitatii nr. 1, cod 410087 Oradea, Romania

Telefon: +40 259 408 178; +40 259 408 285

Fax: +40 259 408 476

Durata: 3 ani

Domeniu: litere

Admitere doctorat:

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica pentru nivelurile minimale aprobate

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

Doctorate oferite de Facultatea de Litere:

DOCTORAT FILOLOGIE