CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA - UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA
3/3931
calendar_month 09 Aug 2007, 00:00
Contact Facultatea de management, inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala:

Adresa: Bdul Marasti, nr. 59, sector 1, cod 71331

Tel: +401224.55.97, +401224.25.76 (Int. 260, 232)

Fax: +401224.28.15


Descriere doctorat:

Durata:
3 ani

Domeniu: agronomie

Admitere doctorat:

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica pentru nivelurile minimale aprobate

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

Doctorate oferite de Facultatea de Facultatea de management, inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala:

- DOCTORAT AGRONOMIE