CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007-2008 LA FACULTATEA DE MARKETING - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
3/3861
calendar_month 08 Aug 2007, 00:00
Contact Facultatea de Marketing:

AdresaFacultatea de MarketingStr. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti

Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00 interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469

Relatii cu publicul - E-mail facultate:
facultatea.marketing@ase.ro


Descriere doctorat:

Durata:
3 ani

Domeniu: marketing

Admitere doctorat:

Inscrierea candidatilor: 03 septembrie – 07 septembrie 2007.

Metodologie admitere Doctorat:

La concursul de admitere la doctorat au dreptul sa participe absolventii invatamantului universitar de lunga durata, cu diploma de licenta.

In cadrul ASE, doctoratul este organizat in sistem cu frecventa si fara frecventa.

Se pot inscrie la concursul de admitere la doctorat numai candidatii care au media anilor de studii minim 7.00 si media generala de licenta minim 7.50. Diplomele absolventilor invatamantului universitar de lunga durata, eliberate pana in anul 1993, inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenta.

Concursul de admitere la doctorat se organizeaza intr-o maniera unitara si cuprinde:

- un examen scris de competenta lingvistica, sub forma de test-grila, la una dintre limbile de circulatie internationala (engleza, franceza, germana);

- un examen oral, prin care se va aprecia nivelul de cunoastere a problematicii de specialitate.

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica pentru nivelurile minimale aprobate anual de Biroul Senatului ASE, la propunerea catedrelor de limbi straine (daca este cazul) ;

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

ETAPA A II-A

13 septembrie 2007 Examen competenta lingvistica

14 septembrie 2007 Afisarea rezultatelor la competenta lingvistica

17 septembrie - 18 septembrie 2007 Contestatii

18 septembrie 2007 Afisarea rezultatelor contestatiilor

19 septembrie – 22 septembrie 2007 Sustinerea probei de specialitate

ETAPA A III-A

24 septembrie 2007 Afisarea rezultatelor finale

01 octombrie 2007 Data inmatricularii candidatilor admisi

Taxe:Taxa de inscriere la concursul de admitere s-a stabilit de catre Senatul ASE, la nivelul sumei de 200 lei. Sunt scutiti de taxa de inscriere salariatii ASE.

Taxa pentru intregul program de pregatire doctorala s-a stabilit de catre Senatul ASE la nivelul sumei de 12.000 lei, platibila in rate egale la inceputul fiecarui semestru universitar.


Doctorate oferite de Facultatea de Marketing:

- DOCTORAT MARKETING