CONDITII DE ADMITERE LA DOCTORAT 2007 - 2008 LA FACULTATEA DE MUZICA, UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU
calendar_month 09 Aug 2007, 00:00
Pentru inscrierea la concurs se vor depune, in doua
exemplare (doua dosare), la secretariatul Universitatii de Arte „George Enescu”
din Iasi, urmatoarele acte:

- certificat de nastere in copie legalizata;

- cerere tip de inscriere, cu optiunea privind conducatorul stiintific si
profilul doctoratului (A, B, sau C);

- Curriculum Vitae;

- memoriu de activitate stiintifica;

- certificat de casatorie, in cazul schimbarii numelui, in copie legalizata;

- diploma de bacalaureat si foaia matricola, in copii legalizate;

- diploma de licenta si foaia matricola, in copii legalizate;

- certificat de competenta lingvistica, pentru o limba de circulatie internationala
(engleza, franceza, germana, italiana, rusa, spaniola), eliberat de catedrele
de limbi straine ale universitatilor acreditate, cu valabilitate un an;

- diplome de studii post-universitare, in copii legalizate (daca este cazul);

- lista lucrarilor stiintifice elaborate (publicate sau nu), a creatiilor, sau
a repertoriului abordat;

- chitanta pentru plata taxei de inscriere.

DOCTORATE OFERITE DE FACULTATEA DE MUZICA:

- Doctorat Muzica