DOCTORAT 2008 FACULTATEA DE BIOLOGIE, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
calendar_month 20 Aug 2008, 00:00
La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolventii invatamintului universitar de lunga durata cu diploma de licenta.
DOMENII DE DOCTORAT:

- Biologie;
- Stiinta mediului.

Perioada de inscriere: 1 - 12 septembrie 2008
Program inscrieri: 1-4.09.2008- orele 9-14, 5-7.09.2008-orele 9-12, 8-12. 09.2008 - orele 9-14
Examen: 15 - 21 septembrie 2008
Afisarea rezultatelor: 23 septembrie 2008
Media minima de admitere: 7 (sapte)
Taxa de inscriere la admitere: 200 RON
Taxa anuala pt locurile nefinantate: 2500 RON
Acte necesare pentru inscriere:
- Cerere tip de inscriere;
- Certificat de nastere in copie legalizata;
- Certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui, copie legalizata;
- Diploma de bacalaureat in copie legalizata;
- Diploma de invatamint superior (licenta) si foaie matricola, copii legalizate;
- Diploma de master/studii aprofundate si foaie matricola, copii legalizate (cu exceptia promotiilor anterioare anului 2003);
- Copie dupa cartea de identitate;
- Memoriu de activitate stiintifica;
- Lista cu titlurile lucrarilor stiintifice publicate;
- Propunerea unei teme (in scris) in concordanta cu domeniul conducatoruluiu stiintific, cu justificarea importantei acesteia;
- O lista bibliografica cuprinzatoare privind tema propusa pe baza careia sa se poata desfasura colocviul;
- Certificat de competenta lingvistica, copie xerox nelegalizata (standard minim - nivel B2, vezi Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, art 44, alin. 3)
- Chitanta de achitare a taxei de inscriere (conform hotaririi Senatului din 15.06.2006).
Personalul incadrat in universitatea Bucuresti este scutit de plata taxei de inscriere la examenul de admitere.
CONDUCATORI DE DOCTORAT
Biologie:

- Prof. dr. Maria - Luiza Flonta
- Prof. dr. Dan Florin Mihailescu
- Prof. dr. Lucian Gavrila
- Prof. dr. Dana Iordachescu
- Prof. dr. Lotus Mester
- Prof. dr. Dumitru Miscalencu
- Prof. dr. Veronica Stoian
- Prof. dr. Calin Tesio
- Prof. dr. Marieta Costache
- Prof. dr. Anca Dinischiotu
- Prof. dr. Veronica Lazar
- Prof. dr. Grigore Mihaiescu
- Prof. dr. Otilia Zarnescu
- CS I dr. Dumitru Murariu
- CS I dr. Dumitru Popescu
- CS I dr. Tatiana Sesan
- CS I dr. Rodica Alexandra Repanovici
- CS I dr. Eugen Gheorghiu
- CS I dr. Elena Maria Antoaneta Ganea

Ecologie: - Prof. dr. Carmen Postolache
- Prof. dr. Geta Risnoveanu
- CS I dr. Sergiu Cristofor
- Prof. dr. Costel Negrei
- Prof. dr. Paula Irina Teodorescu
- Prof. dr. Angheluta Vadineanu