studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  DOCTORAT ARTE VIZUALE - FACULTATEA DE ARTE PLASTICE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

DOCTORAT ARTE VIZUALE - FACULTATEA DE ARTE PLASTICE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

2/29799
calendar_month 13 Aug 2007, 00:00
Localitatea: TIMISOARA

Universitatea:UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Facultatea:FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

Contact:

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Arte

Str. Oituz nr. 4, 300086 Timisoara, Romania

Fax: +40 256 592651

Email:
arte@arte.uvt.ro

Durata: 3 ani

Domeniu: ARTA

Admitere doctorat:

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.