DOCTORAT CHIMIE ANORGANICA - FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
3/39361
calendar_month 09 Aug 2007, 00:00
Localitatea: TIMISOARA

Universitatea:UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Facultatea:FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

Contact:

B-dul Pestalozzi, Nr.16, RO 300115, Timisoara

Telefon: + 40 256 592622

Fax: + 40 256 592620


Descriere doctorat:

Durata:
3 ani

Domeniu: chimie

Admitere doctorat:

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

CALENDARUL ADMITERII


01.03.05 – 15.03.05 Se afiseaza la sediul IOD numarul de locuri disponibile, aprobate si scoase la concurs

20.09.05 – 30.09.05 inscrierea candidatilor

01.10.05 – 25.10.05 Concurs admitere doctorat

01.11.05 Inmatriculare candidati declarati admisi

02.12.05 Termen limita platire taxa inmatriculare

TAXE

Taxa inscriere concurs admitere doctorat 10 €

Taxa inmatriculare doctorat (scutiti angajatii UVT) 20 €

Taxa an universitar pentru doctoranzii inmatriculati la forma cu taxa 350 €

Taxa sustinere publica a tezei de doctorat, pentru doctoranzii inmatriculati la forma cu taxa


Dosarul cuprinde urmatoarele documente:

Acte necesare admiterii la doctorat :

- fisa de inscriere

- copie legalizata certificat de nastere

- copie legalizata certificat de casatorie / schimbare de nume

- copie legalizata diploma de bacalaureat

- copie legalizata diploma de studii superioare si foaie matricola

- copie diploma studii postuniversitare

- certificat de competenta lingvistica

- curriculum vitae

- memoriu de activitate stiintifica

- lista de lucrari stiintifice

- chitanta de plata a taxei de inscriere