studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  DOCTORAT CHIMIE - FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI SI PETROCHIMIE - UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

DOCTORAT CHIMIE - FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI SI PETROCHIMIE - UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

3/30600
calendar_month 21 Aug 2007, 00:00
Localitatea: PLOIESTI

Universitatea:UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Facultatea: FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI SI PETROCHIMIE

Contact:

Adresa: Bdul Bucuresti, nr.39, Ploiesti, Romania 100680,

Telefon: +40-244-576 211, Fax +40-244-575 847

e-mail:tpp@.upg-ploiesti.ro


Descriere doctorat:

Durata:
3 ani

Domeniu: INGINERIE

Admitere doctorat:

(1) Admiterea la doctorat se realizeaza prin concurs organizat la

nivelul Universitatii Petrol – Gaze din Ploiesti, pentru fiecare domeniu de doctorat prevazut in Anexa 1 a prezentului Regulament.

(2) Concursul de admitere la doctorat se organizeaza anual, in luna octombrie, conform unui calendar, aprobat de conducerea universitatii si adus la cunostinta candidatilor, prin afisare si inludere pe site-ul universitatii, cu cel putin 60 de zile inainte de desfasurarea concursului, care cuprinde urmatoarele etape:

* inscrierea candidatilor: 01 – 10 octombrie;

* sustinerea examenului de competenta lingvistica: 11 – 15 octombrie;

* sustinerea probei de admitere: 16 – 28 octombrie;

* validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale si inscrierea doctoranzilor: 29 – 31 octombrie.

(3) Admiterea la doctorat se face in limita locurilor alocate anual de:

* Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru doctoratul in forma de invatamant cu frecventa, in regim de finantare de la bugetul de stat;

* Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, in calitate de I.O.S.U.D., pentru doctoratul in formele de invatamant cu frecventa si fara frecventa, in regim cu taxa.

Inscrieri : 10 – 17 septembrie 2007