studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  DOCTORAT FARMACIE - FACULTATEA DE FARMACIE - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES

DOCTORAT FARMACIE - FACULTATEA DE FARMACIE - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES

3/30586
calendar_month 21 Aug 2007, 00:00
Localitatea: TARGU-MURES

versitatea:UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES

Facultatea: FACULTATEA DE FARMACIE

Contact:

adresa: str. Gh. Marinescu, nr.38, Targu Mures, MS, 540000, Romania

tel: 0265-21 55 51;

fax: 0265-21 04 07

Descriere doctorat:

Durata: 3 ani

Domeniu: FARMACIE

Admitere doctorat:

Comisiile de admitere la doctorat Pentru concursul de admitere la doctorat fiecare conducator stiintific (care are repartizate locuri la doctorat) propune o comisie formata din 2 membrii (profesori sau conferentiari universitari) iar presedintele comisiei este conducatorul de doctorat al fiecarui candidat.

Componenta comisiilor se aproba de Biroul senatului universitatii.

Concursul de admitere la doctorat se organizeaza atat pentru locurile cu frecventa ( cu bursa si fara bursa) cat si pentru cele fara frecventa. 3. Inscrierea candidatilor si conditiile de participare la concursul

de admitere la doctorat. Au dreptul sa participe la concursul de admitere:

- absolventii, cu diploma de licenta, ai facultatilor de medicina, medicina dentara, farmacie si altor specializari medicale

- absolventii, cu diploma de master, ai facultatilor de biologie si chimie care fac studiile doctorale In domeniul medicinei sau farmaciei.

Dosarul candidatului la Inscriere pentru concursul de admitere va contine urmatoarele acte:

- copie legalizata dupa certificatul de nastere

- copie legalizata dupa certificatul de casatorie sau actul de schimbare a numelui

- copie legalizata de pe diploma de bacalaureat

- copie legalizata a diplomei de licenta, respectiv masterat (daca e cazul)

- memoriu de activitate stiintifica cu lista lucrarilor elaborate

- cerere si fisa de Inscriere

- chitanta taxei de Inscriere Concursul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2007 se va desfasura dupa urmatorul program: Inscrierea: ................................... 3 - 21 septembrie 2007

Proba de limba: ............................... 24 septembrie 2007

Admiterea: ................................. 25 - 28 septembrie 2007

Inmatricularea: ................................... 1 octombrie 2007

Concursul de admitere la doctorat Inainte de Consursul de admitere la doctorat candidatii sustin o proba de limba de circulatie internationala, care se sustine la catedra de limbi a Universitatii. Sunt scutiti de aceasta proba candidatii care au un examen de competenta lingvistica recunoscuta sau au sustinut, In ultimii doi ani, la catedra de limbi, un examen pentru un alt concurs.

Concursul de admitere la doctorat se desfasoara sub forma de examen si interviu In fata comisiei.

Concursul de admitere contine probe specifice domeniului de studiu.

Tematica si bibliografia sunt propuse de conducatorul de doctorat si sunt publicate cu 30 de zile Inaintea concursului de admitere.La concursul de admitere se evalueaza: rezultatul examenului de specialitate si de limba, rezultatul interviului si dosarul de Inscriere, conform unui barem stabilit de Consiliul Scolii de Studii Doctorale.

Admiterea candidatilor se face In limita locurilor ? separat pentru Invatamantul cu frecventa, respectiv fara frecventa ? In ordinea mediei finale obtinute la concurs.

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de catre Biroul senatului Universitatii iar inmatricularea candidatilor declarati reusiti se face prin decizia conducerii Universitatii.