studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  DOCTORAT FILOSOFIE - FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI COMUNICARE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

DOCTORAT FILOSOFIE - FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI COMUNICARE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

2/29801
calendar_month 13 Aug 2007, 00:00
Localitatea: TIMISOARA

Universitatea:UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Facultatea:FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI COMUNICARE

Contact:

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii

B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania

Tel: +40 256 592132

Fax: +40 256 592307

Email:
secr_polsci@polsci.uvt.ro

Durata: 3 ani

Domeniu: FILOSOFIE

Admitere doctorat:

Perioada de inscriere: 17-21 septembrie 2007

Perioada de admitere: 24-26 septembrie 2007

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE 2007

DOMENII:

- Metafizica si Ontologie

- Epistemologie si Filosofia stiintei

- Filosofia comunicarii si Filosofia limbajului

- Filosofia culturii si Filosofia religiei

- Filosofia mentalului

- Filosofia dreptului si a statului

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.