DOCTORAT MECANICA TEHNICA SI VIBRATII - FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRAILA - UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI
3/39458
calendar_month 21 Aug 2007, 00:00
Localitatea: GALATI

Universitatea:UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

Facultatea: FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRAILA

Contact:

Facultatea de Inginerie din Braila

Str. Calarasilor nr.29 cod:810017 tel/fax:0239/ 612572


Descriere doctorat:

Durata:
3 ani

Domeniu: INGINERIE

Admitere doctorat:

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului,

b. certificatul de nastere (copie legalizata);

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata);

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata);

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.