studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  DOCTORAT MEDICINA - FACULTATEA DE MEDICINA - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA

DOCTORAT MEDICINA - FACULTATEA DE MEDICINA - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA

2/29802
calendar_month 13 Aug 2007, 00:00
Localitatea: TIMISOARA

Universitatea:UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA

Facultatea:FACULTATEA DE MEDICINA

Contact:

Secretariat Facultatea de Medicina, Telefon: 0256/220484; 0256/204400, interior 459, Fax: 0256/220484, Email: decanat_mg@umft.ro

Durata: 4 ani

Domeniu: MEDICINA

Admitere doctorat:

Durata ciclului de studii universitare de doctorat la UMF Timisoara este 4 ani. In situatii speciale, maternitate, boala peste 90 zile, obtinerea unei burse de studii in strainatate, durata poate fi prelungita cu 1-2 ani, in conditiile prevazute de lege si contractul de studii doctorale.

Doctoratul se desfasoara pe baza unui contract de studii doctorale incheiat intre doctorand, conducatorul de doctorat si UMF Timisoara. In acest contract sunt prevazute drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate in ciclul de studii universitare de doctorat, astfel incat sa fie realizate cerintele de asigurare a calitatii.

Programul de pregatire universitara avansata se desfasoara in cadrul UMF Timisoara pe baza planului de invatamant aprobat in Senat si are o durata de 2 semestre.

Taxa pentru invatamantul universitar de studii doctorale in UMF Timisoara este de 1000 lei/an.(RON)

Admiterea candidatilor la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de invatamant in care se organizeaza, se face prin concurs organizat anual de UMF Timisoara, de regula inainte de inceputul anului universitar.

Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se realizeaza pe baza prezentarii proiectului de doctorat.

Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii studiilor universitare de masterat.

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.