DOCTORAT STIINTE ECONOMICE - RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
3/3897
calendar_month 08 Aug 2007, 00:00
Localitatea: Iasi

Universitatea: Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Contact:

adresa: B-dul Carol I nr.11, 700506

telefon: 0232 201023

fax: 0232 201201

web: http://www.uaic.ro

email: mleontie@uaic.ro

Domenii: Biologie, Geografie, Geologie

Admitere:

6.1. Admiterea la doctorat se face prin concurs organizat anual de
IOSUD-UAIC conform structurii anului academic.

6.2. La concursul de admitere la doctorat intr-un domeniu se pot inscrie
cetateni romani cu diploma de masterat sau echivalenta in acel domeniu sau in domenii
apropiate; lista acestor domenii se propune de fiecare Scoala Doctorala, se
avizeaza de Consiliul Facultatii si se aproba de conducerea IOSUD.

6.3. Cetatenii altor state se pot inscrie la admiterea la doctorat in
conformitate cu reglementarile in vigoare.

6.4. Fiecare candidat se inscrie la admitere (Anexa I.1) la o singura Scoala
Doctorala, urmand ca, daca este declarat admis, sa fie inmatriculat la Scoala
Doctorala respectiva.

6.5. Pentru fiecare sesiune de admitere la doctorat, conducerea IOSUD – UAIC
propune iar Senatul Universitatii decide asupra distribuirii numarului de
locuri pe Scoli doctorale si asupra perioadelor de desfasurare a examenului de admitere.

6.6. Comisia de admitere pe IOSUD este formata din Conducerea IOSUD – UAIC si
din Directorii si Directorii executivi ai Scolilor doctorale si este prezidata
de Rectorul Universitatii.

6.7. Senatul UAIC aproba Comisiile de admitere de la fiecare Scoala doctorala.
Comisia de admitere de la fiecare Scoala doctorala este alcatuita din
Directorul si Directorul executiv ai Scolii doctorale, alti doi-trei
conducatori de doctorat din cadrul Scolii doctorale, din domenii specifice
diferite si un secretar. Comisia este prezidata de Directorul Scolii Doctorale.

6.8. Daca in urma concursului de admitere la unele Scoli Doctorale nu se
completeaza toate locurile finantate de la buget, conducerea IOSUD – UAIC poate
hotari redistribuirea locurilor ramase neocupate. In acest caz, la fiecare
Scoala Doctorala unde s-au transferat locuri, candidatii respinsi, dar care
indeplinesc criteriul minimal de admitere, vor fi inmatriculati in ordinea
descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pana la epuizarea locurilor
suplimentate.

6.9. In cazul in care si dupa redistribuire raman locuri finantate de la buget
neocupate, conducerea IOSUD poate decide organizarea unei a doua sesiuni de
admitere, care se va desfasura nu mai tarziu de o luna dupa prima sesiune. Daca
inca mai raman locuri vacante, acestea pot fi redistribuite de conducerea
IOSUD.

6.10. Inmatricularea candidatilor admisi se face prin Ordin al Rectorului UAIC.