DOCTORAT TEATRU, FACULTATEA DE TEATRU, UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU
3/3901
calendar_month 09 Aug 2007, 00:00
Localitatea:
Iasi

Universitatea: Universitatea de Arte George Enescu

Facultatea: Muzica

Contact:

adresa: STR. HORIA NR. 7-9, IASI 700126

telefon: +40 232 212548 / 0751511288

persoana de contact: Leonte Alina

web: http://www.arteiasi.ro/

email: doctorat@arteiasi.ro

Inscriere: 28-30 septembrie 2007

Taxa inscriere: 80 Euro (495 Euro
pentru straini)

Taxa inmatriculare: 20 Euro

Taxa studii:

Doctorat fara frecventa, cu taxa: 400 Euro pt fiecare examen si raport
stiintific (200 pentru cadrele didactice ale universitatii) plus 9000 RON teza
de doctorat si 300 Euro taxa preliminara.

Doctorat cu frecventa, cu taxa: 400 Euro pt fiecare examen si raport stiintific
(300 pentru cadrele didactice ale universitatii) plus 9000 RON teza de doctorat
si 300 Euro taxa preliminara.

Locuri:

Zi: 2 locuri din care 1 cu bursa

Fara frecventa: 5 locuri

Admitere:

Pentru inscrierea la concurs se vor depune, in doua exemplare (doua
dosare), la secretariatul Universitatii de Arte „George Enescu” din Iasi, urmatoarele
acte:

- certificat de nastere in copie legalizata;

- cerere tip de inscriere, cu optiunea privind conducatorul stiintific si
profilul doctoratului (A, B, sau C);

- Curriculum Vitae;

- memoriu de activitate stiintifica;

- certificat de casatorie, in cazul schimbarii numelui, in copie legalizata;

- diploma de bacalaureat si foaia matricola, in copii legalizate;

- diploma de licenta si foaia matricola, in copii legalizate;

- certificat de competenta lingvistica, pentru o limba de circulatie internationala
(engleza, franceza, germana, italiana, rusa, spaniola), eliberat de catedrele
de limbi straine ale universitatilor acreditate, cu valabilitate un an;

- diplome de studii post-universitare, in copii legalizate (daca este cazul);

- lista lucrarilor stiintifice elaborate (publicate sau nu), a creatiilor, sau
a repertoriului abordat;

- chitanta pentru plata taxei de inscriere.