studentie.ro  »  Postuniversitar  »  Doctorate  »  DOCTORAT TEORIA DREPTULUI - FACULTATEA DE DREPT - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

DOCTORAT TEORIA DREPTULUI - FACULTATEA DE DREPT - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

2/29792
calendar_month 13 Aug 2007, 00:00
Localitatea: TIMISOARA

Universitatea:UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Facultatea:FACULTATEA DE DREPT

Contact:

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Drept

B-dul Eroilor nr. 9A, RO 300575 - Timisoara;

Tel. & Fax: + 40 256 592402 sau +40 256 592442(Secretar sef)

Email:
drept@drept.uvt.ro


Durata: 3 ani

Domeniu: DREPT

Admitere doctorat:

Inscrierea candidatilor se va face in perioadele: 9 - 15 iulie 2007, 16 - 17 iulie 2007, respectiv 11 - 18 septembrie 2007.

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.

Dosarul cuprinde urmatoarele documente:


a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;

b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;

c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;

d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;

e. diploma de licenta (copie legalizata) ;

f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;

h. certificatul de competenta lingvistica

i. curriculum vitae ;

j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.