MASTER DREPT - CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR EUROPENE - FACULTATEA DE DREPT - UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA DIN SIBIU
calendar_month 24 Iun 2008, 00:00
Localitatea: Sibiu
Universitatea: ROMANO - GERMANA DIN SIBIU
Facultatea: DREPT
Contact: 550324 - SIBIU, CALEA DUMBRAVII NR. 28-32
Email: rectorat@roger-univ.ro
Telefon: 0269/233.568; 0369/401.002
Fax: 0269/233.576
Domeniu: DREPT
Durata: curs de zi (1 an)

CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA I
- inscrieri 01.07. - 01.08.2008
- afisare rezultate 02.08.2008
- incheiere contracte 04. - 15.08.2008

SESIUNEA II
- inscrieri 04.08. - 26.09.2008
- afisare rezultate: 27.09.2008
- incheiere contracte: 29. - 30.09.2008

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

1. Cerere tip de inscriere
2. Diploma de licenta (copie legalizata) sau adeverinta pentru absolventii promotiei 2008;
3. Foaie matricola (studii universitare) ;
4. Diploma de bacalaureat (copie legalizata);
5. Certificat de nastere (copie legalizata);
6. Certificat de casatorie (copie legalizata), daca este cazul
7. Adeverinta medicala tip, de la medicul de familie;
8. Trei fotografii format 3 ;
9. 5 coli hartie format A4;
10. Dosar plic;
11. Dovada achitarii taxei de inscriere (taxa se achita la casieria U.R.G.S., )