INFORMATII UTILE DESPRE STUDIILE DE MASTERAT
3/3906
calendar_month 09 Aug 2007, 00:00
Studiile universitare de masterat reprezinta ciclul II al studiilor universitare si asigura aprofundarea in domeniul studiilor de licenta sau intr-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica si constituie o baza pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Studiile universitare de masterat contribuie la conturarea unui profil al absolventului care vizeaza dezvoltarea de cunostinte, competente si abilitati cognitive.


Cunostintele generale se refera la:

- familiarizarea cu cele mai noi si avansate dezvoltari ale cunoasterii in domeniu;

- abilitati superioare de cercetare independenta;

- capacitatea de a aplica teoria in situatii specifice ale mediului economic si institutional.

Cunostintele de specialitate se refera la:

- acumularea unui volum substantial de cunostinte noi;

- identificarea, abordarea si solutionarea de probleme cognitive si profesionale noi;

- compararea cunostintelor noi cu cele traditionale si capacitatea de a stabili relatii intre acestea, in vederea sesizarii directiilor noi de adancire a cunoasterii si de dezvoltare a profesiei.

Competentele generale se refera la:

- aplicarea creativa a tehnicilor de cercetare si rezolvare de probleme;

- elaborarea de studii si rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;

- capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in contexte dintre cele mai diverse;

- capacitatea de a actiona independent si creativ in abordarea si solutionarea problemelor, de a evalua obiectiv si constructiv stari critice, de a rezolva creativ probleme si de a comunica rezultate in mod demonstrativ;

- abilitati de conducator si angajare clara pe calea propriei dezvoltari profesionale.

Abilitatile cognitive specifice presupun:

- evaluarea critica a rezultatelor unor noi cercetari;

- formularea de alternative interpretative si demonstrarea relevantei acestora;

- aplicarea creativa a metodelor de cercetare; conceperea si conducerea proceselor specifice domeniului.

Creditele corespunzatoare unui masterat

Studiile universitare de masterat corespund unui numar de credite de studiu transferabile cuprins intre 90 si 120. Prin exceptie, in functie de durata studiilor universitare de licenta, limita inferioara poate fi de 60 de credite de studiu transferabile.

La invatamantul de zi, durata normala a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani si corespunde unui numar de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu.

Durata totala cumulata a ciclului I - studii universitare de licenta si a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie sa corespunda obtinerii a cel putin 300 de credite de studiu transferabile.

Intresuperea studiilor de masterat

Un masterand poate intrerupe studiile universitare de masterat, pe baza unor motive intemeiate, cu aprobarea conducerii facultatii/departamentului care organizeaza studiile respective, pentru o perioada de timp cumulata de cel mult un an de zile.