MASTER EXPERTIZA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ECOLOGICE- FACULTATEA DE STIINTE - UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
3/39543
calendar_month 22 Aug 2007, 00:00
Localitatea: SIBIU

Universitatea: UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

Facultatea: FACULTATEA DE STIINTE

Contact:

Str. Ion Ratiu, Nr. 5-7, Sibiu, 550012, Romania

Telefon:
+40-(269) 21.66.42

Fax:
+40-(269) 21.66.17

E-mail: stiinte@ulbsibiu.ro


Durata: 2 ani

Domeniu:MEDIU

Descriere:


Admitere masterat:

- 80% - pondere medie de licenta;

- 20% - CV cu activitate in domeniu.

Acte necesare pentru inscriere:

-diploma de acalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;

-diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;

-foaia matricola corespunzatoare specializarii de lunga durata, in original sau copie legalizata;

-certificatul de nastere, in copie legalizata;

-certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);

-adeverinta medicala tip;

-trei fotografii tip buletin de identitate;

-declaratie pe proprie raspundere legalizata prin notariat sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior unde candidatul a absolvit anterior un alt program de studii de masterat, din care sa reiasa denumirea programului de masterat absolvit anterior si regimul de studiu in care acesta a fost urmat (finantat de la bugetul de stat/cu taxa);

-chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere.