MASTER STUDII GERMANISTICE SI INTERCULTURALE EUROPENE - FACULTATEA DE LITERE SI ARTE - UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
3/39514
calendar_month 22 Aug 2007, 00:00
Localitatea: SIBIU

Universitatea: UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

Facultatea: FACULTATEA DE LITERE SI ARTE

Contact:

B-dul Victoriei, Nr.5-7, Sibiu, 550024, Romania

Telefon: +40-(269) 21.55.56

Fax: +40-(269) 21.27.07

E-mail: litere@ulbsibiu.ro


Durata: 2 ani

Domeniu:limbi straine

Descriere:
- 10 locuri fara taxa

Admitere masterat:

Acte necesare pentru inscriere

-diploma de acalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;

-diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;

-foaia matricola corespunzatoare specializarii de lunga durata, in original sau copie legalizata;

-certificatul de nastere, in copie legalizata;

-certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);

-adeverinta medicala tip;

-trei fotografii tip buletin de identitate;

-declaratie pe proprie raspundere legalizata prin notariat sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior unde candidatul a absolvit anterior un alt program de studii de masterat, din care sa reiasa denumirea programului de masterat absolvit anterior si regimul de studiu in care acesta a fost urmat (finantat de la bugetul de stat/cu taxa);

-chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere.


Acte necesare pentru inscriere

-diploma de acalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;

-diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;

-foaia matricola corespunzatoare specializarii de lunga durata, in original sau copie legalizata;

-certificatul de nastere, in copie legalizata;

-certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);

-adeverinta medicala tip;

-trei fotografii tip buletin de identitate;

-declaratie pe proprie raspundere legalizata prin notariat sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior unde candidatul a absolvit anterior un alt program de studii de masterat, din care sa reiasa denumirea programului de masterat absolvit anterior si regimul de studiu in care acesta a fost urmat (finantat de la bugetul de stat/cu taxa);

-chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere.