MASTER TEHNOLOGII MODERNE DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE - FACULTATEA DE STIINTE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARE SI PROTECTIA MEDIULUI - UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
3/39547
calendar_month 23 Aug 2007, 00:00
Localitatea: SIBIU

Universitatea: UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

Facultatea:FACULTATEA DE STIINTE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARA SI PROTECTIA MEDIULUI

Contact:

Adresa: Str. Ion Ratiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, Romania

Tel: +40-(269) 21.13.38

Fax: +40-(269) 21.25.58

E-mail:saiapm@ulbsibiu.ro

Descriere masterat:

Durata: 3 semestre

Domeniu:agricultura

Descriere:

Admitere masterat:

- concurs de dosare, in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute ca medie aritmetica intre media de absolvire si nota obtinuta la examenul de licenta (sau echivalentul acestuia).

Acte necesare pentru inscriere:

- fisa de inscriere;

- diploma de studii superioare, in original sau copie legalizata;

- diploma de bacalaureat in copie legalizata;- foaia matricola, copie legalizata;

- certificatul de nastere in copie legalizata;

- adeverinta medicala;

- contractul de scolarizare cadru pentru intreaga perioada de scolarizare;