MASTERAT ONLINE IN BUSINESS, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI - FACULTATEA DE COMERT
3/3964
calendar_month 10 Aug 2007, 00:00
Lumea afacerilor contemporane este caracterizata de globalizare si de dezvoltarea activitatilor care au la baza informatia, cunoasterea.

Astazi, un MASTER IN BUSINESS este un element indispensabil in calificarea managerilor si in realizarea unei cariere de succes.

Master-ul in business reprezinta pregatirea clasica pentru manageri, fiind liderul de piata intre masteratele din domeniul economic si este motorul realizarii financiare si profesionale.

Prin alegerea programului nostru de MASTER IN BUSINESS aveti certitudinea unei optiuni importante pentru cariera dumneavoastra profesionale, deoarece:

- Disciplinele din programa de studiu sunt similare celor din spatiul universitar american si european (pentru acelasi nivel de competenta), unele dintre ele fiind adaptate specificului pietei romanesti;

- Corpul profesoral este format, in cea mai mare parte, din specialisti ai Facultatii de Comert din ASE Bucuresti, recunoscuti in lumea universitara nationala, dar si internationala, acestia fiind si beneficiarii unui fundament practic profund si solid;

- Metodele, mijloacele si instrumentele aflate la indemana cursantilor respecta cerintele invatamantului superior contemponan avansat;

Diploma obtinuta la finalul MASTER-ului IN BUSINESS este echivalenta cu cele oferite de programele masterale organizate in sistem clasic, bucurandu-se de aceeasi recunoastere.

Programul de master online se adreseaza si celor care nu au o pregatire anterioara in domeniul teoretic si practic al business-ului.

Printre obiectivele strategice ale masterului online regasim legarea teoriei de practica prin utilizarea de exemple din economia reala, ceea ce va aduce lumea afacerilor mai aproape. Totodata, natura cursurilor si disciplinelor din acest master necesita stabilirea unor legaturi, astfel toate cursurile sunt intr-o stransa interdependenta.

Curricula masterului nostru ofera o mare acoperire a principalelor zone functionale in management, marketing, sisteme informationale, resurse umane etc.

Masterul in Business ofera si cunostinte de baza necesare in domeniul economic si a celor conexe.

Masterul in Business se va axa pe dezvoltarea personala a masteranzilor, asigurandu-le competentele necesare in luarea si fundamentarea deciziilor, leadership, antreprenoriat, comunicare si prezentare.

DISCIPLINE

Semestrul I

1 Tehnici cantitative

2 Sisteme si modele informatice aplicate

3 Studiul si protectia consumatorului

4 Marketing strategic

5 Business management & Leadership

Semestrul II

6 Managementul resurselor umane

7 E-commerce

8 Managementul operatiunilor

9 Comunicarea in business

10 TQM in Business

Semestrul III

11 Etica in business

12 Design in business

13 Diagnosticare si evaluare in business

14 Managementul proiectelor

15 Engleza in afaceri

CORPUL PROFESORAL:

1 Prof. univ. dr. Constantin A. BOB

2 Prof. univ. dr Bogdan ONETE

3 Prof. univ. dr. Anca PURCAREA

4 Prof. univ. dr. Laurentiu ANGHEL

5 Prof. univ. dr. Mariana DRAGUSIN

6 Prof. univ. dr. Emilian RADU

7 Conf. univ. dr. Cristina BUCUR

8 Conf. univ. dr. Gabriela TIGU

9 Lect. univ. dr. Dragos VASILE10 Prof. univ. dr. Roxana SARBU

11 Lect. univ. dr. Olimpia STATE

12 Prof. univ. dr. Rodica PAMFILIE

13 Prof. univ. dr. Gabriela STANCIULESCU

14 Conf. univ. dr. Adriana GRIGORESCU

15 prof. univ. dr. Georgeta GHIGA

Adresa de corespondenta

D-nului prof. univ. dr. Bogdan Onete

Facultatea de Comert

Bd. Dacia nr. 41

Sector 1 Bucuresti

Cod: 010404

CONTACT INFORMATII SI PROBLEME TEHNICE


Tel.: 319.19.00/01

Int.: 450; 160

E-mail:campus-virtual@ase.ro

Dosarul de inscriere (dosar plic) cuprinde:

• diploma de licenta (sau echivalenta), in copie legalizata (pentru
absolventii promotiei 2007, adeverinta de absolvire cu examen de
licenta cu precizarea mediilor pe ani de studiu si a mediei la examenul
de licenta);

• foaia matricola in copie legalizata;

• adeverinta medicala;

• certificatul de nastere in copie legalizata;

• certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);

• patru fotografii tip buletin de identitate avand numele candidatului scris pe verso;

• copia dupa documentul de plata a taxei de inscriere la concurs;

• copie dupa Buletinul/Cartea de Identitate;

• e-mail si telefon de contact.

Pe coperta dosarului se va scrie:

• cod numeric personal

• nume prenume

• programul masteral

• media de licenta

• media generala de absolvire

• email

• telefon

Important:

• candidatii care si-au schimbat numele prin casatorie vor scrie pe
dosar numele de dinainte de casatorie (cel care este si pe diploma de
licenta). Acelasi nume va fi folosit si in timpul anului universitar,
inclusiv la crearea contului pe platforma de e-learning.

• va rugam sa respectati ordinea documentelor din cuprinsul dosarului!

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

Admiterea la programele de masterat online se face prin concurs de
dosare . Selectia candidatilor se realizeaza pe baza mediei generale de
absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de
conducerea facultatilor.

In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala egala cu
cea a ultimului loc repartizat, criteriul de departajare este media de
la examenul de licenta.

Confirmarea rezultatelor:

• lista candidatilor inscrisi va fi postata pe site-ul fiecarui program de master.

Cifra minima de organizare a unui program de masterat este de 50
cursanti. In cazul neintrunirii numarului necesar de posibili cursanti
la programul pentru care ati optat, veti avea posibilitatea sa alegeti
un alt program masteral online dintr-o lista a programelor cu locuri
ramas disponibile.

• candidatii inscrisi trebuie sa achite, pana pe 26 septembrie 2007,
taxa aferenta primului semestru de scolarizare pentru a fi declarati
admisi.

• taxa semestriala de scolarizare se poate achita la casieriile ASE sau
la orice oficiu postal, prin mandat postal, in contul bancar nr.
RO77TREZ701504601X000416, deschis la Trezoreria Statului, sector I, cod
fiscal R4433775 , beneficiar Academia de Studii Economice din
Bucuresti. Copia dovezii de plata se va expedia prin fax, prin e-mail
sau prin posta.

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de admitere la masterat este
de 70 lei . Modalitatea de achitare a taxei de inscriere este aceiasi
ca la taxa de scolarizare.

Taxa de scolarizare pentru programele de master, in anul universitar 2007/2008, este de 1.500 lei/semestru .

Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, un
candidat se poate retrage, la solicitarea scrisa restituindu-se
jumatate din taxa de scolarizare achitata. Dupa inmatricularea in anul
I de studiu, taxa de scolarizare achitata nu se returneaza.

Pe parcursul anilor de studiu nu se acorda scutiri de taxe pentru programele de master.

Pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu rezidenta
permanenta in strainatate, dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda
urmatoarele acte:

• diploma de bacalaureat: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;

• diploma de studii superioare: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;

• certificat de nastere: traducere legalizata in limba romana;

• certificat de casatorie: traducere legalizata in limba romana (daca este cazul);

• patru fotografii tip pasaport avand numele candidatului scris pe verso ;

• copie dupa pasaport;

• copie dupa dovada de plata a taxei de inscriere;

• e-mail si telefon de contact;

Taxa de scolarizare pentru cetatenii straini sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate este de 340$/luna .

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SEPTEMBRIE 2007

3–10 septembrie 2007 - Expedierea prin posta cu confirmare de primire a dosarului de inscriere.

10-15 septembrie 2007 - Inscrierea la sediul central al ASE, pentru cei care nu expedieaza prin posta dosarul de inscriere.

16 septembrie 2007 - Afisarea programelor de masterat online acceptate si a listelor candidatilor acceptati.

17 septembrie 2007 - Depunerea contestatiilor.

18-19septembrie 2007 - Rezolvarea contestatiilor.

20–26 septembrie 2007 - Plata primei rate din taxa anuala de
scolarizare aferenta semestrului; Expedierea prin posta cu confirmare
de primire a copiei dupa dovada de plata si a contractului cadru de
scolarizare completat.

1 octombrie 2007 - Postarea pe site-urile masterelor online a listelor finale cu candidatii admisi.