MASTERAT ONLINE MANAGEMENT EDUCATIONAL SI COMUNICARE INSTITUTIONALA - SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE, FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
4/4109
calendar_month 15 Aug 2007, 00:00
Conditii de inscriere

La concursul de admitere se pot inscrie absolventii cu diploma de licenta sau
diploma echivalenta cu aceasta, indiferent de specializare si de anul
absolvirii.- perioada de inscriere (depunere a dosarului de admitere, inclusiv a scrisorii
de intentie): 3-25 septembrie a.c.;

- afisarea rezultatelor: 30 septembrie a.c.

- perioada de inmatriculare: 1-25 octombrie a.c.


Selectia candidatilor se realizeaza pe baza unei scrisori de intentie care va
fi depusa o data cu dosarul de admitere, intr-una dintre cele doua perioade de
inscriere mentionate mai sus. Scrisoarea de intentie:

- va raspunde la intrebarea: "De ce doresc sa urmez Masteratul de
.......?";

- va fi redactata cu caractere Times New Roman (12), la un rand si va avea cel
mult doua pagini;

- va contine, in mod obligatoriu: numele si prenumele candidatului, numele
masteratului pentru care candideaza.

Atentie! Dosarele de inscriere care nu vor contine scrisoarea de
intentie nu vor fi luate in considerare.

Nota de admitere se calculeaza ca medie aritmetica intre media la examenul de
licenta si nota obtinuta in urma evaluarii dosarului de admitere (CV +
scrisoare de intentie). Ocuparea locurilor se va face in ordinea descrescatoare
a mediilor obtinute. Media minima de admitere este 5 (cinci). Eventualele
contestatii se depun in cel mult 24 de ore de la afisarea rezultatelor.
Rezultatele contestatiilor se comunica in termen de doua zile.

La cererea tip de inscriere, care se va gasi la sediul facultatii, se vor
anexa urmatoarele:


- diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata
(fara original);

- certificat de nastere, in copie legalizata;

- buletin/carte de identitate, in copie;

- certificat de casatorie, in copie legalizata sau adeverinta de schimbare a
numelui, daca este cazul;

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, pe care este mentionat
"clinic sanatos pentru inscrierea la facultate";

- patru fotografii tip buletin de identitate;

- chitanta de plata a taxei de admitere, taxa care se achita la casieria
facultatii 60 lei;

- Curriculum Vitae;

- Scrisoare de intentie;

- un dosar plic.

Inmatricularea candidatilor declarati admisi la invatamantul online se face in
perioadele 3-14 septembrie si 1-25 octombrie a.c. Candidatii declarati admisi
se pot inmatricula daca achita taxa de inmatriculare si prima rata din taxa de
scolarizare. Taxa de inmatriculare este de 60 lei.

Cuantumul taxelor

Pentru anul universitar 2007-2008, cuantumul taxei de scolarizare este de 1.850
lei pe an academic. Taxa de scolarizare poate fi platita intr-una din
urmatoarele modalitati:

1. 1.750 lei la inmatriculare (in perioadele 3-14 septembrie si 1-25 octombrie
a.c.), in acest caz studentul beneficiind de o reducere de 100 lei;

2. in patru rate:

- rata 1: 550 lei, platita pana la 25 octombrie 2007;

- rata 2: 500 lei, platita pana la 31 ianuarie 2008;

- rata 3: 400 lei, platita pana la 31 martie 2008;

- rata 4: 400 lei, platita pana la 31 mai 2008.

Pentru studentii/candidatii formei invatamant online, Facultatea de Comunicare
si Relatii Publice a deschis la Citibank Romania SA urmatorul cont:RO 30 CITI 0000 0008 2507 6123

Taxele se pot plati cash la bancomatele Citibank din Bucuresti si din tara prin
intermediul programului Easy Payments, pe baza CNP-ului. De asemenea, taxele se
pot achita in contul de mai sus, la orice oficiu CEC din tara fara nici un
comision sau taxe suplimentare.

Pentru ca formularul sa fie valid este necesara completarea corecta a
tuturor rubricilor mentionate:


- numele firmei deponente (in cazul in care taxa de scolarizare este achitata
de catre o institutie);

- numele candidatului/studentului (trebuie specificate initiala tatalui si
prenumele complet);

- codul numeric personal (la rubrica actul de identitate);

- suma depusa;

La rubrica "Detaliile platii" se vor completa:

- tipul taxei (admitere, inmatriculare, scolarizare - rata I/II/III);

- forma de invatamant (online);

- anul de studiu.

Taxele se mai pot achita si prin ordin de plata la orice banca.

Persoane de contact:

lector univ. dr. Alina Bargaoanu, alina.bargaoanu@comunicare.ro;

lector univ. drd. Florina Pinzaru, florina.pinzaru@ comunicare.ro

Adrese de e-mail utile: online@comunicare.ro

Pentru masteratul de Managementul proiectelor adresa de e-mail este
masterat.proiecte@comunicareonline.ro