MASTERAT ONLINE MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE PRIN PROIECTE - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR
4/4127
calendar_month 16 Aug 2007, 00:00
Argumente:

* In general finantarile in toate domeniile si cu atat mai mult in informatica se realizeaza pe baza de proiecte.

* In Romania experienta in domeniul proiectelor in general si in managementul proiectelor informatice exista putina experienta.

* O buna parte a managerilor din domeniul informatic nu au un backgroung economic sau acest background este limitat.

* O parte din manageri au absolvit de mai mult timp formele de invatamant superior si doresc sa isi reactualizeze cunostintele.

* Managerii in general si cei din informatica in special au timpul limitat si nu pot sa-si permita deplasari la formele de invatamant clasice.

* Pe de alta parte absolventii care lucreaza in domeniul informatic trebuie sa-si dezvolte abilitati in domeniul managementul proiectelor informatice.


Avand in vedere cele de mai sus catedra de Informatica Economica a facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul universitatii Babes-Bolyai a propus infiintarea unui master on-line ID `Managementul sistemelor informationale prin proiecte`. Pentru imbunatatirea know-how-ului in cadrul masteratului au fost invitati sa elaboreze teme pe diferite domenii, alaturi de profesorii proprii, profesori din tara (ASE Bucuresti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Universitatea de Vest Timisoara) si din strainatate (SUA, Canada, Anglia, Franta, Austria) precum si studii de caz elaborate de firme de specialitate din tara si strainatate.

Avand in vedere faptul ca anumite persoane pot fi interesate in mod detaliat de anumite teme, acestea pot fi aprofundate sub forma de educatie continua sau cursuri post universitare, primind un numar de credite si un certificat care sa ateste parcurgerea cursului.

Admitere:

Managementul sistemelor informationale prin proiecte (primul program on line de masterat din UBB - nou)

Criterii de admitere:

1. Conditie de inscriere:

- certificat de competenta lingvistica (limba engleza sau franceza sau germana sau italiana sau spaniola).

2. Modul de desfasurare al admiterii:

- 40% media examenului de licenta;

- 60% media generala de promovare a studiilor.

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere:

- Media anilor de studiu.

Calendarul admiterii la masterat:

- inscrieri in perioada: 3 - 9 septembrie 2007

- afisarea rezultatelor in data de 13 septembrie

Acte necesare:

Se vor prezenta intr-un dosar plic:

- diploma de licenta sau adeverinta tip, din care rezulta ca au promovat examenul de licenta, in original;

- foaia matricola, nivel licenta, in original;

- diploma de bacalaureat, in original;

- certificat de nastere, in copie legalizata;

- certificat de casatorie, in copie simpla, unde este cazul;

- buletin de identitate (carte de identitate), in copie simpla;

- 3 fotografii color, tip buletin;

- dovada achitarii taxei de inscriere (100 RON);

- certificat de competenta lingvistica, in original si copie, eliberat sau recunoscut de Centrul Lingua

Obiectivele si continutul disciplinelor

Specializarea de masterat on-line: Managementul sistemelor informationale prin proiecte

* SEMESTRUL I

* Management si managementul sistemelor informaticeSemestrul 1, disciplina obligatorie

* E-marketing

Semestrul 1, disciplina obligatorie

* Finantele proiectelor informatice, e-payment, e-banking

Semestrul 1, disciplina obligatorie

* Contabilitate si auditul informatic continuu

Semestrul 1, disciplina obligatorie

* Comunicare interculturala in afaceri (lb. Engleza)

Semestrul 1, disciplina obligatorie

* Managementul proiectelor si managementul proiectelor informatice

Semestrul 1, disciplina obligatorie

* SEMESTRUL II

* Data mining si simulare

Semestrul 2, disciplina obligatorie

* Analiza, proiectarea si ingineria sistemelor informatice

Semestrul 2, disciplina obligatorie

* Inteligenta artificiala si extensii

Semestrul 2, disciplina obligatorie

* Medii de programare si dezvoltare

Semestrul 2, disciplina obligatorie

* Limba moderna in afaceri - lb. II (lb. Engleza)

Semestrul 2, disciplina obligatorie

* SEMESTRUL III

* Sisteme de asistare a deciziilor, Sisteme colaborative

Semestrul 3, disciplina obligatorie

* Afaceri pe internet, afaceri mobile, comert electronic, web design

Semestrul 3, disciplina obligatorie

* Sisteme de tip ERP, EAI, Business Intelligence

Semestrul 3, disciplina obligatorie

* Elemente avansate de proiectare si programare

Semestrul 3, disciplina obligatorie

* Medii de programare si programare pe componente

Semestrul 3, disciplina obligatorie

* Limba moderna in afaceri - lb. II (lb. Engleza)

Semestrul 3, disciplina obligatorie

* Practica in managementul proiectelor

Semestrul 1, disciplina obligatorie

* SEMESTRUL IV

* Studii de caz in finantele IMM-urilor, e-payment, e-banking

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la managementul IMM-urilor si managementul afacerilor electronice

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la marketingul IMM-urilor si marketingul afacerilor electronice

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii caz contabilitate si auditul proiectelor

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la afaceri internationale legate IMM-uri, outsourcing in informatica de afaceri

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la managementul proiectelor informatice

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la implementarea si realizarea sistemelor de tip ERP

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la e-business

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la Societatea Informationala

Semestrul 4, disciplina optionala

* Studii de caz referitoare la sisteme de asistare a deciziilor si sisteme colaborative

Semestrul 4, disciplina optionala

Contact:

Prof. univ. Nitchi Stefan

Drd. Mihaila Alin

Str. Teodor Mihali, Nr.58-60

Postal Code: 400591

Tel: 40 + 0264 41.86.52 / 3 / 4 / 5

Fax: 40 + 0264 41.25.70