ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT ONLINE A.S.E.
3/3959
calendar_month 10 Aug 2007, 00:00
Inscrierea candidatilor presupune fie expedierea prin posta a dosarului de inscriere (adresa de corespondenta va fi postata pe site-ul fiecarui program masteral), fie prezenta fizica a candidatului la centrele de inscriere.

Dosarul de inscriere (dosar plic) cuprinde:


• diploma de licenta (sau echivalenta), in copie legalizata (pentru absolventii promotiei 2007, adeverinta de absolvire cu examen de licenta cu precizarea mediilor pe ani de studiu si a mediei la examenul de licenta);

• foaia matricola in copie legalizata;

• adeverinta medicala;

• certificatul de nastere in copie legalizata;

• certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);

• patru fotografii tip buletin de identitate avand numele candidatului scris pe verso;

• copia dupa documentul de plata a taxei de inscriere la concurs;

• copie dupa Buletinul/Cartea de Identitate;

• e-mail si telefon de contact.

Pe coperta dosarului se va scrie:

• cod numeric personal

• nume prenume

• programul masteral

• media de licenta

• media generala de absolvire

• email

• telefon

Important:

• candidatii care si-au schimbat numele prin casatorie vor scrie pe dosar numele de dinainte de casatorie (cel care este si pe diploma de licenta). Acelasi nume va fi folosit si in timpul anului universitar, inclusiv la crearea contului pe platforma de e-learning.

• va rugam sa respectati ordinea documentelor din cuprinsul dosarului!

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

Admiterea la programele de masterat online se face prin concurs de dosare . Selectia candidatilor se realizeaza pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de conducerea facultatilor.

In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala egala cu cea a ultimului loc repartizat, criteriul de departajare este media de la examenul de licenta.

Confirmarea rezultatelor:

• lista candidatilor inscrisi va fi postata pe site-ul fiecarui program de master.

Cifra minima de organizare a unui program de masterat este de 50 cursanti. In cazul neintrunirii numarului necesar de posibili cursanti la programul pentru care ati optat, veti avea posibilitatea sa alegeti un alt program masteral online dintr-o lista a programelor cu locuri ramas disponibile.

• candidatii inscrisi trebuie sa achite, pana pe 26 septembrie 2007, taxa aferenta primului semestru de scolarizare pentru a fi declarati admisi.

• taxa semestriala de scolarizare se poate achita la casieriile ASE sau la orice oficiu postal, prin mandat postal, in contul bancar nr. RO77TREZ701504601X000416, deschis la Trezoreria Statului, sector I, cod fiscal R4433775 , beneficiar Academia de Studii Economice din Bucuresti. Copia dovezii de plata se va expedia prin fax, prin e-mail sau prin posta.

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de admitere la masterat este de 70 lei . Modalitatea de achitare a taxei de inscriere este aceiasi ca la taxa de scolarizare.

Taxa de scolarizare pentru programele de master, in anul universitar 2007/2008, este de 1.500 lei/semestru .

Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, un candidat se poate retrage, la solicitarea scrisa restituindu-se jumatate din taxa de scolarizare achitata. Dupa inmatricularea in anul I de studiu, taxa de scolarizare achitata nu se returneaza.Pe parcursul anilor de studiu nu se acorda scutiri de taxe pentru programele de master.

Pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate, dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

• diploma de bacalaureat: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;

• diploma de studii superioare: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;

• certificat de nastere: traducere legalizata in limba romana;

• certificat de casatorie: traducere legalizata in limba romana (daca este cazul);

• patru fotografii tip pasaport avand numele candidatului scris pe verso ;

• copie dupa pasaport;

• copie dupa dovada de plata a taxei de inscriere;

• e-mail si telefon de contact;

Taxa de scolarizare pentru cetatenii straini sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate este de 340$/luna .

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SEPTEMBRIE 2007

3–10 septembrie 2007 - Expedierea prin posta cu confirmare de primire a dosarului de inscriere.

10-15 septembrie 2007 - Inscrierea la sediul central al ASE, pentru cei care nu expedieaza prin posta dosarul de inscriere.

16 septembrie 2007 - Afisarea programelor de masterat online acceptate si a listelor candidatilor acceptati.

17 septembrie 2007 - Depunerea contestatiilor.

18-19septembrie 2007 - Rezolvarea contestatiilor.

20–26 septembrie 2007 - Plata primei rate din taxa anuala de scolarizare aferenta semestrului; Expedierea prin posta cu confirmare de primire a copiei dupa dovada de plata si a contractului cadru de scolarizare completat.

1 octombrie 2007 - Postarea pe site-urile masterelor online a listelor finale cu candidatii admisi.