Admiterea 2010 la Programul MBA Romano ? Canadian
1/17301
calendar_month 02 Iul 2010, 00:00
Admiterea la Programul MBA Romano – Canadian se organizeaza in zilele de 15 aprilie, 22 aprilie, 13 aprilie, 15 mai, 3 iunie,10 iunie, 17 iunie, 1 iulie, 22 iulie, 2 septembrie si 9 septembrie, la sediul Programului MBA Romano-Canadian, de la ora 18:00.

Pentru a te inscrie la acest program, trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii:
- sa fi absolvit o facultate
- sa ai 3 ani experienta
- sa cunosti limba engleza la nivel fluent

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
-Diploma de licenta sau atestat de echivalare MEdCT in copie legalizata;
-Diploma de Bacalaureat in copie legalizata;
-Foaia matricola in copie legalizata;
-Certificatul de nastere in copie legalizata;
-Certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
-Buletin/carte de identitate sau pasaport in copie;
-Formularele de inscriere completate;
-Doua scrisori confidentiale de recomandare (cel putin o scrisoare de recomandare sa provina din mediul organizational);
-Patru fotografii tip buletin;
-Chitanta de plata a taxei de inscriere.
-Pentru cetatenii straini, in urma verificarii dosarului de inscriere se emite decizia provizorie de studii, avizata de prorectorul de resort, care va fi transmisa Programului MBA. Fiecare dosar se trimite spre verificare si aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Directia Relatii Internationale, Compartimenutul Mobilitati Studentesti.

Pentru a fi admis la concursul de admitere, trebuie sa sustii un test GMTA, care are caracter eliminatoriu. Fiecare candidat trebuie sa obtina un punctaj de cel putin 50 de puncte din 100 posibile. Punctajul obtinut va avea o pondere de 40% in evaluarea finala a candidatului. Testele GMTA sunt programate in zilele de 20 martie, 24 aprilie, 22 mai, 9 iunie,17 iulie,11 septembrie.

Examenul de admitere dureaza 3 ore, iar structura sa este urmatoarea:

I. Sectiuni cantitative si de logica
1. Problem Solving - 20 intrebari;
2. Critical Reasoning - 20 intrebari;
3. Data Sufficiency - 20 intrebari.

II. Sectiuni verbale
1. Reading Comprehension - 20 intrebari;
2. Sentence Correction - 10 intrebari;
3. Analytical Writing - un eseu.Taxa de scolarizare este flexibila pe baza unor analize individuale ale aplicantilor:
- 3.500 EUR in primul an academic
- 3.000 EUR in primul an academic
- 2.500 EUR in al doilea an academic
- 2.500 EUR in al doilea an academic

Pentru lunile iunie si iulie, cei care se inscriu la testul GMAT pana la data de 17 iulie, primesc un discount in valoare de 500 Euro.