GRUNDTVIG 1 CRITERII DE ELIGIBILITATE
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
la parteneriat sa participe cel putin 3 tari (membre UE sau EFTA, tari asociate, ulterior si Turcia) dintre care cel putin una trebuie sa fie membra UE; partenerii sa fie eligibili din punct de vedere institutional; formularul de candidatura sa fie completat integral; sa existe un buget detaliat, in concordanta cu toate activitatile prevazute in planul de lucru. Sugestii utile parteneriatul sa fie cat mai diversificat si sa cuprinda institutii atat din sectorul formal cat si din cel non-formal (de exemplu: universitati, institutii de educatie a adultilor, asociatii si organizatii neguvernamentale etc.); totodata, acest parteneriat trebuie sa fie cat mai echilibrat din punct de vedere geografic; planul de lucru sa fie detaliat - cu prevederea clara a impartirii sarcinilor intre parteneri; sa se realizeze o distributie clara a resurselor conform bugetului; rezultatele/produsele sa fie bine definite; sa aiba o dimensiune europeana evidenta; sa creeze si/sau sa disemineze de practici inovative si transferabile; sa aiba un plan detaliat de monitorizare, evaluare si diseminare; sa ia in considerare posibilitatea de a utiliza mijloace de invatamamt descchis si la distanta si noi tehnologii informationale si de comunicare. Incepand din faza a doua a programului SOCRATES, pentru proiectele de cooperare europeana din GRUNDTVIG 1 se va aplica o noua procedura de selectie in doua etape . In prima etapa institutia coordonatoare va trimite Comisiei Europene o propunere preliminara si copii dupa aceasta catre Agentiile Nationale ale tarilor din care fac parte institutiile cuprinse in parteneriat, pana pe data de 1 noiembrie a fiecarui an. Popunerile preliminare vor fi evaluate, se va stabili o lista de proiecte pre-selectate, coordonatorii proiectelor neselectate vor fi informati cu privire la rezultatul pre-selectiei, iar coordonatorii proiectelor pre-selectate vor fi invitati sa-si depuna candidatura. Totodata acestia vor primi asistenta pentru realizarea candidaturii. In cea de a doua etapa institutia coordonatoare depune un formular de candidatura la Comisia Europeana si copii dupa acesta la Agentiile Nationale ale tarilor din care fac parte institutiile cuprinse in parteneriat la 1 martie al anului urmator depunerii candidaturii pentru preselectie. Dupa evaluarea proiectelor si dupa ce se primeste opinia Comitetului SOCRATES, comisia stabileste lista proiectelor selectate, informeaza candidatii asupra rezultatelor si realizeaza contractele pentru proiectele selectate. In ambele etape, Comisia Europeana cere opinia Agentiilor Nationale pentru fiecare proiect, opinie de care se va tine cont la evaluarea acestora.