GRUNDTVIG 1 - CRITERII DE EVALUARE
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Evaluarea proiectelor depuse va tine cont de urmatorii indicatori generali: 1. Claritatea, realismul si adecvarea obiectivelor, metodologiei, activitatilor si rezultatelor proiectului la specificul actiunii Grundtvig 2; coerenta intre obiective, activitati, rezultate, buget; 2. Impactul activitatilor proiectului estimat la nivelul institutiei, personalului acesteia, la nivelul formatorilor si al adultilor implicati in proiect 3. Strategia de colaborare in cadrul parteneriatului si de management al acestuia 4. Organizarea activitatilor si responsabilitatilor in cadrul parteneriatului 5. Claritatea, adecvarea si realismul strategiilor de evaluare si diseminare; implicarea adultilor in activitati de evaluare/autoevaluare a rezultatelor 6. Valorificarea mijloacelor si formelor de acreditare si certificare a studiilor/formelor de pregatire/ cursurilor destinate educatiei adultilor; implicarea adultilor in proiect 7. Organizarea bugetului, realismul cheltuielilor; respectarea regulilor europene si a celor nationale privind bugetul fix si cel pentru mobilitati 8. Corelarea mobilitatilor proiectului cu celelalte activitati si argumentarea utilitatii acestora pentru proiect IMPORTANT! Vor fi luate in considerare, de asemenea, prioritatile generale ale programului SOCRATES si ale programului Grundtvig (Ghidul candidatului) si prioritatile propuse de Comisia Europeana in fiecare an, in cadrul documentelor destinate educatiei adultilor si in cadrul Apelului general la candidaturi pe anul in curs: 1. Implicarea in proiecte a adultilor cu nevoi speciale, a adultilor defavorizati (economic, social), a adultilor care nu au acces la educatia formala si in mod deosebit la educatia de baza; 2. Implicarea in proiecte a populatiilor minoritare, a migrantilor si a populatiilor de rromi 3. Contributia pe care o aduce proiectul la egalitatea de sanse femei-barbati, la aplicarea principiului echitatii in educatie 4. Utilizarea noilor mijloacelor informationale si de comunicare in cadrul programelor pentru adulti 5. Valorificarea aspectelor legate de interculturalitate, promovarea tolerantei si a actiunilor care isi propun lupta impotriva xenofobiei si rasismului 6. Cresterea dimensiunii europene a proiectelor si a calitatii programelor si proiectelor destinate adultilor 7. Cresterea accesului adultilor la forme de educatie formala, nonformala si informala, valorificarea principiului educatiei de-a lungul intregii vieti la nivelul programelor si formelor de pregatire pentru adulti. Criterii de departajare in cazul obtinerii unor punctaje egale In cazul in care doua sau mai multe proiecte vor obtine punctaje egale, punandu-se problema care vor fi aprobate si care nu vor fi aprobate pentru finantare, vor fi preferate, in aceasta ordine: 1. Proiectele propuse de institutii noi, care nu au mai obtinut finantare prin actiunea Grundtvig 2; 2. Proiectele coordonate de institutii din Romania; 3. Proiecte propuse de institutii care provind din regiuni, zone, localitati slab reprezentate in cadrul actiunii; 4. Proiecte propuse de institutii din mediul rural, de institutii care au ca domeniu de activitate educatia persoanelor cu nevoi speciale, educatia persoanelor dezavantajate social, economic, cultural 5. Proiecte depuse de institutii care au ca principal domeniu de activitate educatia adultilor