GRUNDTVIG 1 - PRIORITATI
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Prioritati nationale A. Prioritati institutionale 1. Promovarea proiectelor institutiilor noi, care nu au mai obtinut finantare prin actiunea 2. Grundtvig 2; 3. Promovarea proiectelor propuse de institutii care provind din regiuni, zone, localitati slab reprezentate in cadrul actiunii; 4. Proiecte propuse de institutii din mediul rural, de institutii care au ca domeniu de activitate educatia persoanelor cu nevoi speciale, educatia persoanelor dezavantajate social, economic, cultural 5. Proiecte depuse de institutii care au ca principal domeniu de activitate educatia adultilor B. Prioritati tematice 1. Educatia interculturala si pentru cetatenie activa 2. Promovarea egalitatii intre sexe 3. Promovarea educatiei pentru adultii cu nevoi speciale 4. Promovarea educatiei adultilor marginalizati sau dezavantajati (provenind din zone devaforizate, refugiati, persoane aflate in detentie) 5. Promovarea invatarii limbilor straine si a diversitatii lingvistice 6. Utilizarea noilor mijloacelor de comunicare si informare (ICT) 7. Educatie parentala si in cadrul familiei 8. Promovarea educatiei non-formale si informale si a metodelor alternative de educatie pentru adulti IMPORTANT! Candidatii sunt rugati sa verifice cu atentie toate prioritatile existente in Apelul la propuneri lansat de Comisia Europeana pentru anul 2006, la sectiunea Grundtvig.