GRUNDTVIG 1 PROCEDURA PRIVIND CANDIDATURA SI FORMULARELE VALABILE PENTRU ACTIUNEA GRUNDTVIG 2 (PARTENERIATE PENTRU INVATARE) in anul 2006
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Informatii preliminare Termenul limita de depunere a candidaturilor (proiecte noi si proiecte reinnoite) este 1 martie 2006, data postei, sau data inregistrarii depunerii dosarului la Agentie, in cazul in care sunt aduse direct la sediu CE TREBUIE SA CONTINA DOSARUL DE CANDIDATURA A. Documente specifice 1. Proiecte noi 2 exemplare ale formularului de candidatura 2006, in original, in limba engleza sau franceza, completate potrivit indicatiilor din formular; formularele vor fi semnate de responsabilul proiectului, de reprezentantul legal al institutiei si stampilate in consecinta. Formularele vor fi tehnoredactate in limba de lucru a proiectelor. Daca aceasta este alta decat limbile engleza sau franceza, TOATE informatiile din formulare vor fi traduse si in limba romana o prezentare a specificului activitatilor (domeniului) institutiei participante, cu motivarea intentiei si potentialului acesteia de a participa la proiecte Grundtvig 2, semnata de respons abilul proiectului si de reprezentantul legal al institutiei candidate (maximum o pagina A4) - 1 exemplar. 2. Proiecte reinnoite 2 exemplare ale formularului de candidatura 2006, in original, in limba engleza sau franceza, completate potrivit indicatiilor din formular; formularele vor fi semnate de responsabilul proiectului, de reprezentantul legal al institutiei si stampilate in consecinta. Formularele vor fi tehnoredactate in limba de lucru a proiectelor. Daca aceasta este alta decat limbile , TOATE informatiile din formulare vor fi traduse si in limba romana un document de impact al proiectului, conform formularului standard - 1 exemplar. 3. Cazuri speciale (daca va aflati intr-unul dintre urmatoarele trei cazuri speciale va rugam sa precizati acest lucru intr-o Nota anexata dosarului dvs. de candidatura, care sa fie asezata in fata primul exemplar din formular!) 1. Institutie din Romania care intra in parteneriatul unui proiect aflat deja in derulare, in cel de al doilea an IMPORTANT! Candidaturile de acest tip vor fi evaluate ca fiind proiecte NOI! Se poate intra in parteneriatul unui proiect aflat in al doilea an, dar NU se poate intra in parteneriatul unui proiect aflat in al treilea an! 2 exemplare ale formularului de candidatura 2006, in original, in limba engleza sau franceza, completate potrivit indicatiilor din formular; formularele vor fi semnate de responsabilul proiectului, de reprezentantul legal al institutiei si stampilate in consecinta. Formularele vor fi tehnoredactate in limba de lucru a proiectelor. Daca aceasta este alta decat limbile engleza sau franceza, TOATE informatiile din formulare vor fi traduse si in limba romana o prezentare a specificului activitatilor (domeniului) institutiei participante, cu motivarea intentiei si potentialului acesteia de a participa la proiecte Grundtvig 2, semnata de responsabilul proiectului si de reprezentantul legal al institutiei candidate (maximum o pagina A4) - 1 exemplar. 2. Institutie din Romania care a participat la un proiect de 1 an sau in ambii ani consecutivi ai unui proiect de 2 ani, parteneriatul declarand initial aceasta perioada ca fiind durata totala a proiectului, dar decizand ulterior sa o prelungeasca la 2, respectiv 3 ani IMPORTANT! Candidaturile de acest tip vor fi evaluate ca fiind proiecte REINNOITE! 2 exemplare ale formularului de candidatura 2006, in original, in limba engleza sau franceza, completate potrivit indicatiilor din formular; formularele vor fi semnate de responsabilul proiectului, de reprezentantul legal al institutiei si stampilate in consecinta. Formularele vor fi tehnoredactate in limba de lucru a proiectelor. Daca aceasta este alta decat limbile engleza sau franceza, TOATE informatiile din formulare vor fi traduse si in limba romana un document de impact al proiectului, conform formularului standard - 1 exemplar. 3. Institutie din Romania care a participat la un proiect in primul an al acestuia, nu a fost aprobata si nu a primit finantare pentru al doilea an, dar doreste sa reintre in proiect in anul al treilea IMPORTANT! Candidaturile de acest tip vor fi evaluate ca fiind proiecte REINNOITE! 2 exemplare ale formularului de candidatura 2006, in original, in limba engleza sau franceza, completate potrivit indicatiilor din formular; formularele vor fi semnate de responsabilul proiectului, de reprezentantul legal al institutiei si stampilate in consecinta. Formularele vor fi tehnoredactate in limba de lucru a proiectelor. Daca aceasta este alta decat limbile engleza sau franceza, TOATE informatiile din formulare vor fi traduse si in limba romana un document de impact al proiectului, conform formularului standard - 1 exemplar. B. Anexe la documentele specifice (NUMAI pentru institutii care NU provin din sectorul public) Conform regulamentului financiar al Comisiei Europene, toate candidaturile (proiecte noi si reinnoiri) depuse de institutii care nu provin din sectorul public (institutii private, ONG-uri, organizatii patronale etc.), TREBUIE sa depuna anexat documentelor specifice urmatoarele documente, intr-un singur exemplar: copie dupa statut si decizia de infiintare; copie dupa bilantul contabil aferent ultimului exercitiu financiar; daca institutiile candidate sunt nou infiintate si nu au depus inca nici un bilant, este necesar sa se anexeze o decaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca inca nu au depus nici un bilant; certificatul de atestare fiscala pentru persoanele juridice, act obtinut de la Administratia Financiara de care apartin. IMPORTANT! Formularele si celelalte documente necesare unei candidaturi Grundtvig 2 vor fi expediate pe adresa Agentiei sau depuse la sediul acesteia, respectand termenul limita. Dosarul de candidatura va fi prezentat intr-un singur plic care va contine un singur proiect depus (cele doua exemplare din formular si un exemplar din anexate acestuia). Candidaturile institutiilor care nu sunt complete NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE PENTRU EVALUARE, fiind ineligibile Documentele trimise separat de dosarul cu candidatura necesar unui proiect si orice fel de document trimis ulterior datei limita nu vor mai fi luate in considerare. BUGET In anul 2005, media finantarii pe proiect a fost de 5995 EURO, finantarea minima fiind de 2500 EURO si finantarea maxima fiind de 6399 EURO. Regula de finantare stabilita de Comisia Europeana la Grundtvig 2, pentru bugetul fix, este de maximum 4000 de EURO pentru parteneri si maximum 5000 EURO pentru coordonator, bugetul variabil fiind calculat in functie de numarul de mobilitati aprobate. Precizam ca, in cazul in care o institutie va depune mai multe proiecte noi, va fi aprobat un singur proiect nou pentru o institutie si anume cel care are punctajul cel mai mare. In Romania se finanteaza maximum 5 mobilitati pe an per proiect ("o mobilitate" reprezentand deplasarea unei singure persoane intr-o tara europeana, partenera la proiect).