Programe
Programul Leonardo A - Tipuri de proiecte de mobilitati - Proiecte de plasament

I. pentru persoane in formare profesionala initiala (elevi, ucenici) cu varsta minima 16 ani proiectele vor fi selectate de catre un grup de experti independenti selectati de Ministerul Educatiei si Cercetarii; proiectele de plasamente LEONARDO DA

Programul Leonardo A - Conditii de eligibilitate
Programul Leonardo A - Conditii de eligibilitate

Institutia/organismul care prezinta o propunere de proiect trebuie sa aiba personalitate juridica si sa fie inregistrata oficial in Romania. Partenerii (interni si externi) institutiilor promotor trebuie la randul lor sa aiba personalitate juridica.

Programul Leonardo A - Cine prezinta propuneri

Propunerea de proiect /actiune/activitate de participare la proiectele Leonardo da Vinci o poate prezenta un PROMOTOR care este o institutie/un organism, cu personalitate juridica. Daca propunerea este aprobata, promotorul devine CONTRACTANT, in

Programul Leonardo A - Obiective

a. dezvoltarea aptitudinilor si competentelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflati in formare profesionala initiala. Un mijloc important in acest scop vor fi formarea profesionala prin alternanta si ucenicia, pentru a facilita insertia si