Programul Leonardo A - Conditii de eligibilitate
6/698
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Institutia/organismul care prezinta o propunere de proiect trebuie sa aiba personalitate juridica si sa fie inregistrata oficial in Romania. Partenerii (interni si externi) institutiilor promotor trebuie la randul lor sa aiba personalitate juridica. Persoanele fizice (studenti, elevi, tineri muncitori, formatori s.a.) pot participa la un proiect de mobilitati numai daca au fost selectionate de o institutie cu personalitate juridica, promotorul unui astfel de proiect. Persoanele fizice pot beneficia de mobilitate Leonardo da Vinci o singura data pe parcursul a 36 de luni calendaristice, indiferent de grupul tinta. Grupul de persoane fizice ce pot participa intr-un proiect de mobilitate este format din minim 5 persoane si maxim 30 persoane. Proiectele care propun formarea unui numar mai mic/mare de beneficiari nu vor fi finantate prin Programul Leonardo da Vinci. Conform reglementarilor europene si nationale in general, si ale Programului Leonardo da Vinci in special, varsta maxima a beneficiarilor de plasamente (se exclud astfel formatorii) este 35 de ani impliniti in anul efectuarii mobilitatii. In cazul in care institutia promotor este intreprindere mica sau mijlocie sau ONG (in special pentru grupul tinta Tineri Muncitori si Tineri Absolventi), prin Programul Leonardo da Vincivor fi finantate numai propunerile de proiecte in care stagiarii sunt persoane fizice, angajate cu contract de munca la institutia/organismul promotor. Dimensiunea minima a acestor tipuri de institutii promotor de proiecte de mobilitate este de 20 angajati, iar grupul de beneficiari sa nu reprezinte mai mult de 25% din personalul institutiei promotor. O situatia particulara o constituie propunerile de proiecte pentru elevi / studenti. In cazul acestor grupuri tinta, vor fi acceptate numai propunerile de proiecte prezentate de unitati de invatamant preuniversitar sau universitati acreditate oficial in Romania, care doresc formarea propriilor elevi/studenti. O propunere de proiect va fi luata in considerare numai daca, pe langa formularul de candidatura, promotorul prezinta documente cu informatii complementare, care fac dovada capacitatii tehnice, manageriale si financiare a institutiei promotor de a realiza si cofinanta proiectul (vezi Manual Administrativ si Financiar pentru proiecte de mobilitate 2005-2006) documente ce trebuie prezentate impreuna cu propunerea de proiect). In functie de tipul institutiei, promotorii trebuie sa prezinte: 1. recomandare privind oportunitatea temei propunerii de proiect si capacitatea promotorului de a realiza proiectul. Se prezinta de catre toti promotorii, dupa cum urmeaza: institutii de invatamant preuniversitar (scoli, licee, grupuri scolare). Recomandarea va apartine inspectoratului scolar teritorial si va fi semnata de inspectorul general; operatori economici (IMM, societati comerciale, camere locale de comert, industrie si agricultura s.a.) ? recomandare din partea Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii / confederatii patronale / Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau a unei camere de comert si industrie locala, din care face parte promotorul. 2. documente privind capacitatea manageriala si financiara a institutiei / organismului promotor (v. Anexa 1). Se prezinta numai de catre institutiile nebugetare.Dupa caz, Agentia poate solicita promotorilor proiectelor si alte documente prin care sa ateste capacitatea acestora de a realiza optim proiectele selectionate. Propunerea de proiect (formularul de candidatura) trebuie sa fie semnata de reprezentantul legal al institutiei promotor (director/presedinte). In cazul universitatilor propunerea de proiect va fi semnata de rector si va fi stampilata in consecinta (rectorat). In toate celelalte cazuri, propunerile de proiect vor fi declarate ineligibile si nu vor participa la competitie. In conformitate cu reglementarile CE si in vederea asigurarii unui acces cat mai larg al institutiilor in Programul Leonardo da Vinci, nu va fi aprobat decat un proiect/institutie/grup tinta, iar in cazul universitatilor, un proiect/ facultate/grup tinta. Astfel, daca institutia promotor depune mai multe proiecte, iar acestea intrunesc calificativul necesar pentru a fi selectionate, se selectioneaza doar o singura propunere de proiect, respectiv cea mai bine clasata. Toate celelalte propuneri vor fi incluse in lista de proiecte respinse. Promotorii/propunerile de proiecte care nu respecta cerintele de mai sus nu vor fi finantate prin Programul Leonardo da Vinci