Programul Comenius - Tipuri de proiecte si activitati
7/704
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Comenius 1 Parteneriate scolare Proiecte Scolare Constau in parteneriate in care se pot implica cel putin trei institutii din trei tari diferite. Proiectele pot avea o durata de finantare de cel mult trei ani consecutiv. Una din institutiile scolare implicate in parteneriat isi va asuma rolul de coordonator de proiect. Proiectele scolare se vor axa pe una sau mai multe teme de interes comun pentru scolile participante. Tema de lucru aleasa trebuie sa fie interdisciplinara si pe deplin integrata in curriculum-ul institutiilor implicate. Participantii la proiectele scolare au posibilitatea de a consolida parteneriatul prin implicarea in activitati de mobilitate, ca de exemplu: reuniuni de proiect, schimburi de profesori, plasamente in institutii, vizite de studiu ale directorilor. In urma derularii unui proiect scolar, va rezulta un produs final adecvat temei de lucru alese. Acest produs poate fi: o brosura, o carte, un CD-ROM, o pagina WEB, un spectacol, o expozitie, etc. Pentru proiectele cu o durata de trei ani consecutiv, dupa incheierea primului, respectiv a celui de al doilea an de proiect, institutiile implicate vor inainta Agentiei Nationale din propria tara, la termenul limita stabilit, o cerere de reinnoire de proiect in vederea obtinerii finantarii. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici si Ghidul Candidatului, versiunea in limba engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Proiecte Lingvistice Proiectele lingvistice sunt proiecte de parteneriat bilateral care isi propun sa creasca motivatia si capacitatea elevilor de a comunica in limbi straine. Proiectele au o durata de desfasurare de un an si se axeaza pe lucrul elevilor si profesorilor la o tema de interes comun aleasa de institutiile participante. Tematica proiectelor si activitatile acestora vor fi interdisciplinare si incadrate in curriculum-ul scolar. Caracteristica principala a Proiectelor Lingvistice este aceea ca ofera participantilor posibilitatea de a realiza schimburi de elevi cu durata de minimum 14 zile. Varsta minima a elevilor care vor participa la aceasta activitate este de 12 ani. Grupul de elevi va fi insotit de profesori. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici si Ghidul Candidatului, versiunea in limba engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Proiecte de dezvoltare scolara Proiectele de dezvoltare scolara sunt proiecte de parteneriat axate pe institutiile participante si pe nevoile lor specifice ca institutii de educatie. Proiectele de dezvoltare scolara urmaresc imbunatatirea managementului scolar si a metodelor pedagogice si le permit echipelor de profesori si directori sa impartaseasca experiente cu privire la identificarea anumitor nevoi si probleme comune si a modalitatilor de rezolvare a acestora. Proiectele de dezvoltare scolara au aceeasi structura ca proiectele scolare: implicarea a cel putin trei institutii, durata de cel mult trei ani si activitati de mobilitate (reuniuni de proiect, schimburi de profesori, plasamente in institutii, vizite de studiu ale directorilor). Pentru a beneficia de finantare pentru trei ani consecutiv, institutiile participante la proiect vor inainta Agentiei Nationale din propria tara o cerere de reinnoire de proiect dupa incheierea fiecarui an de proiect. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici si Ghidul Candidatului, versiunea in limba engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Vizite pregatitoare O institutie de invatamant preuniversitar care doreste sa puna bazele unui proiect scolar, lingvistic sau de dezvoltare scolara are posibilitatea de a cere sprijin financiar Agentiei Nationale pentru a participa la o vizita pregatitoare la una din institutiile care se va implica in parteneriat. Vizita pregatitoare se poate realiza numai daca scoala care solicita sprijin financiar a identificat deja cel putin o institutie partenera. Vizitele pregatitoare permit viitorilor parteneri sa se intalneasca pentru a: defini tema, obiectivele si activitatile viitorului proiect; defini rolul, responsabilitatile si sarcinile pe care le va indeplini fiecare institutie; stabili planul de lucru si bugetul viitorului proiect, precum si strategiile de evaluare, monitorizare si diseminare a rezultatelor acestuia; completa impreuna cererea de finantare pentru viitorul proiect. Vizita pregatitoare are o durata de maximum 7 zile (minimum 3 zile lucratoare). Suma maxima alocata pentru efectuarea unei vizite pregatitoare este de 1.000 de Euro. Se va acorda prioritate in finantare acelor institutii care nu au experienta derularii proiectelor Comenius 1. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici si Ghidul Candidatului, versiunea in limba engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Gazduirea unui asistent de limba straina Scolile din invatamantul preuniversitar si centrele de educatie a adultilor pot beneficia de prezenta si activitatea unui asistent de limba straina pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 8 luni. Asistentul de limba straina este o persoana care studiaza limbile straine sau alte discipline in limbi straine si doreste, dupa incheierea studiilor, sa abordeze o cariera didactica. Rolul asistentului de limba straina in scoala este acela de a stimula motivatia elevilor pentru invatarea limbilor straine, de a imbunatati cunostintele de limbi straine ale elevilor si de a spori interesul acestora pentru cultura si realitatile tarii de provenienta a asistentului. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici si Ghidul Candidatului, versiunea in limba engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Comenius 2 Formarea personalului didactic Comenius 2.1 Proiecte multilaterale de cooperare Proiecte multilaterale de cooperare care vizeaza: participarea la elaborarea de programe de studiu, de cursuri si module sau materiale didactice, in contextul sporirii dimensiunii europene a educatiei in scoli; activitati de informare si de schimburi de informatii vizand managementul scolar si serviciile auxiliare, cum ar fi orientarea scolara si profesionala; activitati privind formarea si urmarirea evolutiei profesionale a cadrelor didactice implicate in educatia elevilor cu probleme sociale deosebite si cu nevoi speciale in materie de educatie. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici pentru formarea personalului didactic si Ghidul Candidatului, versiunea in engleza sau in limba franceza. De asemenea, informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul : http://siu.no/isoc Comenius 2.2.A - Mobilitatea realizata in scopuri de formare initiala Comenius 2.2A este o actiune care se adreseaza studentilor unei institutii participante intr-un proiect Comenius 2.1, studenti inscrisi la cursuri care le ofera calificarea necesara de a profesa, dupa absolvire, in domeniul educatiei. Studentii vor primi o bursa care le permite sa participe la un stagiu de formare si studii pentru o perioada cuprinsa intre o saptamana si zece saptamani, intr-o tara membra a Uniunii Europene.Aceasta perioada va face parte integranta din pregatirea lor generala, ea va fi asadar atestata si recunoscuta in Romania. Studentii vor fi selectati de institutia in care studiaza. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici pentru formarea personalului didactic si Ghidul Candidatului, versiunea in engleza sau in limba franceza. Comenius 2.2.B - Mobilitatea realizata in scopuri de formare initiala - asistenti de limba straina Asistentul de limbi straine este o persoana care studiaza la o institutie de atamant superior acreditata pentru a deveni profesor de limbi straine. Actiunea se adreseaza studentilor de la Facultatile de Limbi si Literaturi Straine, absolventilor acestor facultati care nu au deloc experienta didactica si doresc sa urmeze aceasta cariera si institutorilor care vor preda o limba straina sau o alta disciplina prin intermediul limbilor straine. Scopul principal al actiunii este acela de a da posibilitatea viitorilor profesori de limbi straine de a-si imbogati cunostintele de limbi straine, de a cunoaste alte sisteme educationale europene, de a deprinde aptitudini pedagogice si de a face cunoscute in Europa limba si cultura romana. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici pentru formarea personalului didactic si Ghidul Candidatului, versiunea in engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Comenius 2.2.C - Mobilitatea realizata in scopuri de formare continua a personalului direct implicat in invatamantul preuniversitar Obiectivele acestei actiuni vizeaza incurajarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar de a participa la stagii de formare, in tarile Uniunii Europene pentru a-si imbunatati cunostintele si competentele de predare in domeniul ales sau transcurricular, de a-si largi orizontul de cunoastere si intelegere a educatiei scolare si de a constientiza importanta dimensiunii europene a muncii lor. Stagiile de formare cuprind : cursuri generale de formare continua cursuri pentru profesorii de limbi straine stagii (activitati) de formare continua inclusiv plasamentele in institutii si centre de formare. Institutiile care pot fi considerate eligibile pentru plasament sunt: centre de formare, centre de documentare, informare, muzee, institutii ale administratiei locale, centre de consiliere sau psihopedagogice. In nici un caz scolile nu pot fi considerate institutii tinta pentru plasament. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici pentru formarea personalului didactic si Ghidul Candidatului, versiunea in engleza sau in limba franceza. Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura si termenele limita, va rugam sa consultati Apelul national pentru propuneri de proiecte 2006 Consultati de asemenea Catalogul de Cursuri Comenius/Grundtvig 2004 - 2006 si lista Centrelor de formare continua pentru profesori de limbi straine. Comenius 3 Retele tematice In cadrul acestei actiuni sunt finantate retelele tematice intre parteneriate scolare si/sau proiecte privind formarea personalului implicat in educatia elevilor, care beneficiaza de asistenta financiara in cadrul COMENIUS 1 si, respectiv, 2, cu scopul de a facilita diseminarea rezultatelor si a bunei practici si discutarea aspectelor calitative si cantitative ale educatiei in scoli. Retelele pentru formarea personalului vor fi dezvoltate, acolo unde acest lucru este posibil, in stransa cooperare cu "retelele tematice" din invatamantul superior, in cadrul actiunii ERASMUS si cu retelele temetice Grundtvig. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Manualul de Bune Practici pentru formarea personalului didactic si Ghidul Candidatului, versiunea in engleza sau in limba franceza. De asemenea, informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul : http://siu.no/isoc