Programul Leonardo C - Cine prezinta propuneri
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Propunerea de proiect /actiune/activitate de participare la proiectele Leonardo da Vinci o poate prezenta un PROMOTOR care este o institutie/un organism, cu personalitate juridica. Daca propunerea este aprobata, promotorul devine CONTRACTANT, in cazul cand semneaza contractul pe baza caruia se face finantarea proiectului. In orice proiect Leonardo da Vinci PROMOTORUL are un anumit numar de PARTENERI, care trebuie, de asemenea, sa fie institutii/organisme cu personalitate juridica. In conformitate cu Decizia Consiliului UE nr. 382/1999 privind faza a doua a Programului Leonardo da Vinci, accesul in acest program este deschis institutiilor si organismelor publice/private si anume: institutii, centre si unitati (organisme) de formare profesionala, la toate nivelurile, inclusiv universitati; centre si unitati (organisme) de cercetare stiintifica; intreprinderi, institutii din sectorul public, inclusiv cele care actioneaza in domeniul formarii profesionale; organizatii profesionale sau patronale, camere de comert, industrie si agricultura; parteneri sociali; organisme si / sau unitati teritoriale; organizatii non guvernamentale. Institutia/organismul care prezinta o propunere de proiect trebuie sa aiba personalitate juridica si sa fie inregistrata oficial in Romania. Partenerii (interni si externi) institutiilor promotor trebuie la randul lor sa aiba personalitate juridica. Persoanele fizice (studenti, elevi, tineri muncitori, formatori s.a.) pot participa la un proiect de mobilitati numai daca au fost selectionate de o institutie cu personalitate juridica, promotorul unui astfel de proiect. Persoanele fizice pot beneficia de mobilitate Leonardo da Vinci o singura data pe parcursul a 36 de luni calendaristice, indiferent de grupul tinta.