Programul Leonardo C
calendar_month 09 Oct 2006, 00:00
Programul Leonardo da Vinci urmareste cresterea calitatii, a caracterului inovator si a dimensiunii europene in sistemele si practicile de formare profesionala (FP). Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoasterii prin realizarea unui spatiu european de cooperare in domeniul educatiei si formarii profesionale. Prin program sunt sustinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul intregii vieti si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor favorabile integrarii profesionale. Obiective a. dezvoltarea aptitudinilor si competentelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflati in formare profesionala initiala. Un mijloc important in acest scop vor fi formarea profesionala prin alternanta si ucenicia, pentru a facilita insertia si reinsertia profesionala; b. ameliorarea calitatii si incurajarea accesului la formarea profesionala continua si la dobandirea de aptitudini si competente pe tot parcursul vietii, pentru a dezvolta capacitatea de adaptare si a veni in sprijinul schimbarilor tehnologice si organizationale; c. promovarea si intarirea contributiei formarii profesionale la procesul de inovare, pentru a ameliora competitivitatea si spiritul antreprenorial, in scopul de a crea noi locuri de munca. Stimularea cooperarii intre institutiile care se ocupa cu formarea profesionala, inclusiv universitatile si intreprinderile, in special intreprinderile mici si mijlocii (IMM). O atentie speciala se va acorda persoanelor defavorizate pe piata muncii, inclusiv persoanelor handicapate, practicilor favorabile accesului acestor persoane la formare profesionala, precum si promovarii egalitatii sanselor intre femei si barbati si luptei contra discriminarii.