ADMITERE 2015 UNIVERSITATEA BUCURESTI: S-au afisat taxele de scolarizare
3/36925
calendar_month 01 Iul 2015, 00:00
Odata cu afisarea taxelor pentru un an de studiu la Universitatea Bucuresti, candidatii dispun in acest moment de toate informatiile necesare admiterii la facultate in sesiunea de vara. Majoritatea cuantumelor taxelor de scolarizare la UB a ramas nechimbat.

Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din randul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

Acte necesare la inscriere:
- fisa-tip de inscriere ;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
- adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- B.I sau C.I in copie;
- chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
- atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

- copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
- adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a fi repartizati.

Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

ADMITERE FACULTATE 2015. Locurile, taxa de scolarizare si modalitatea de admitere, in functie de fiecare facultate in parte, sunt:

Facultatea de Drept
Locuri buget: 305
Locuri taxa: 275
Locuri ID: 400
Taxa studii: 3.400 lei

Modalitate admitere
Concurs admitere la disciplinele:
- Limba romana
- EconomieFacultatea de Litere
Locuri buget: 560
Locuri taxa: 245
Locuri ID: 75
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere

Concurs de dosare:
- nota probei scrise la Limba si literatura romana de la bacalaureat reprezinta doua treimi din media de admitere;
- media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezinta o treime din media de admitere.
- eseu motivational de 500-600 de cuvinte, notat cu admis/respins

Comunicare si Relatii Publice
- Test de o ora de Comunicare scrisa in limba romana

Facultatea de Teologie Ortodoxa
Locuri buget: 300
Locuri taxa: 80
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Programul de studii universitare de licenta: Teologie Pastorala
- Sustinerea unui test de aptitudini socio-umane;*
- Sustinerea unei probe eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale;
- Test tip grila, la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa (50% din media examenului de admitere);
- Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
- Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Nota:
1. Criteriul de departajare in cazul in care, dupa calcularea mediei finale, doi sau mai multi candidati obtin aceeasi medie va fi nota obtinuta la testul grila de la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa;
2. Toti candidatii, inclusiv cei licentiati, vor sustine testul grila la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa, dupa aceeasi tematica;
3. Testul de verificare a aptitudinilor socio - umane si proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale se sustin conform Hotarârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;*

Programele de studii universitare de licenta: Teologie Didactica si Teologie Asistenta Sociala
- Sustinerea unui test de aptitudini socio-umane;*
- Proba de examen: Interviu (50% din media examenului de admitere);
- Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

Nota:
1. Criteriul de departajare in cazul in care, dupa calcularea mediei finale, doi sau mai multi candidati obtin aceeasi medie, va fi nota obtinuta la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa;

Programul de studii universitare de licenta: Arta Sacra***
- Sustinerea unui test de aptitudini socio-umane;*
- Proba de examen: DESEN
- Tematica pentru Proba la desen: Studiu dupa natura statica; draperie, diverse obiecte de marimi si culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
- Tehnica de executie : creion sau carbune. Durata probei: 6 ore.
- Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

Candidatii de la specializarea Arta Sacra vor avea asupra lor urmatoarele materiale:
Hartie de desen - alba 50/70cm
Planseta de lemn - 50/70cm
Creioane (B, B1, B2, etc.) sau carbune de desen
Guma de sters

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane si proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale se sustin in cadrul facultatii;

* Hotararea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) si, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorala, obligativitatea probei eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale”.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Locuri buget: 370
Locuri taxa: 310
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Domeniul PSIHOLOGIE, program de studiu PSIHOLOGIE
- Proba scrisa din tematica.

CRITERIU DEPARTAJARE: In cazul mediilor egale ale candidatilor, criteriul de departajare este:
- Media generala a examenului de Bacalaureat.
- Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura româna la examenul de Bacalaureat

Domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI, programele de studiu: PEDAGOGIE, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
- Eseu motivational (admis/respins)
- Medie bacalaureat

ESEU MOTIVATIONAL: va pune in valoare aspecte legate de motivatia participarii la programul de licenta in stiintele educatiei (pedagogie, psihopedagogie speciala) si va fi depus odata cu dosarul de concurs, la inscriere. In eseul motivational candidatul se prezinta pe sine si trece in revista asteptari, interese si proiecte personale si profesionale legate de domeniul stiintelor educatiei.

In cadrul eseului trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: numele si prenumele candidatului (Nume, Initiala tatalui, Prenume (Nume dupa casatorie)), adresa de domiciliu, adresa de email si codul numeric personal.

Eseul realizat de candidat va fi intocmit dupa urmatoarele reguli de editare: pagina A4, orientare portret, margini - 2 cm, caractere Times New Roman, font 12, aliniere justify, spatiere la un rând. Dimensiunea eseului este de minim o pagina, maxim 2 pagini.

Domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI, program de studiu PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR
- Proba orala (admis/respins) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) - eliminatorie
- Medie bacalaureat

CRITERIU DEPARTAJARE: In cazul mediilor egale ale candidatilor, criteriul de departajare este:
- nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura româna, la examenul de Bacalaureat.
- nota la proba diferentiata in functie de filiera, profil, specializare (a doua proba scrisa a examenului de bacalaureat).

Facultatea de Stiinte Politice
Locuri buget: 202
Locuri taxa: 328
Taxa studii: 3.000 lei

Modalitate admitere

INSCRIEREA CANDIDATILOR
inscrierea candidatilor se va face in perioada dedicata inscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie). inscrierea se poate face numai PERSONAL (sau prin procura notariala) prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la secretariatul FSPUB in timpul programului de inscrieri.

EXAMINAREA
Concursul de admitere consta in doua probe evaluate in baza dosarului de concurs astfel:

1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII SI VERIFICAREA CUNOSTINTELOR LINGVISTICE
Evaluarea interesului, adecvarii si potentialului pentru domeniul de studii, precum si adecvarea cu misiunea facultatii in baza unei scrisori de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 de cuvinte incluse in dosarul de concurs. Pentru programele in limba romana (Știinte politice in limba romana si Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactata in limba romana, iar pentru programele in limbi straine (Știinte Politice in limba franceza, Știinte Politice in limba engleza, Relatii Internationale si Studii Europene in limba engleza), scrisoarea va fi redactata in limba programului respectiv. Proba eliminatorie (se noteaza cu admis/respins).

2. PERFORMANTA SCOLARA
Evaluarea performantei si abilitatilor academice in baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat.

In baza acestor probe si criterii candidatii sunt ordonati descrescator si apoi, in functie de numarul de locuri la buget/taxa disponibile pentru sesiunea respectiva de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidati admisi pe locuri de la buget, candidati admisi pe locuri cu taxa, candidati admisi pe lista de asteptare si candidati respinsi.

Departajarea candidatilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, in ordine, in functie de:
a. nota de la disciplina obligatorie de limba romana din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplina obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

CONTESTATII
Eventualele contestatii se pot depune in maxim 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Locuri buget: 320
Locuri taxa: 385
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTA IN:
Eseu motivational (de 300 – 500 cuvinte) prezentat la inscriere, evaluat cu Admis/Respins. In acest eseu trebuie sa scrieti pe scurt, cu gindurile voastre proprii ce asteptati de o facultate si ce asteptati de la facultatea noastra.

Media de admitere pentru invatamantul universitar de licenta ia in calcul notele obtinute la Bacalaureat la urmatoarele probe:
50% nota probei scrise la Limba si literatura româna;
50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematica, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatica sau Logica si argumentare).

CRITERIUL DE DEPARTAJARE. In cazul mediilor egale ale candidatilor admisi pe locurile subventionate de la bugetul statului departajarea se face in functie de nota obtinuta la proba scrisa la Limba si Literatura romana(I) si in functie de media generala obtinuta la Bacalaureat(II).

PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA. Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat.

Facultatea de Biologie
Locuri buget: 130
Locuri taxa: 110
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Selectia candidatilor se face astfel:

Proba I - Eseu - proba eliminatorie, notat cu admis/respins
Eseul se va depune impreuna cu dosarul de inscriere.
Afisare rezultate proba I - Eseu - 19 iulie 2015
Contestatiile se vor putea depune în data de 20 iulie 2015 la secretariat intre orele 9- 12.

Proba II - 100% media de la bacalaureat
Afisarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta pentru un loc de la buget sau taxa): 22 iulie 2015

Departajarea candidatilor situati pe ultimul loc cu aceeasi medie se face avand prioritate candidatul cu nota cea mai mare obtinuta la limba romana scris la examenul de bacalaureat.
Confirmarea locurilor se face cu diploma de bacalaureat în original.

Facultatea de Geografie
Locuri buget: 390
Locuri taxa: 436
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Examinare:
- scrisoare de intentie (proba eliminatorie: admis/respins)
- 100% media de la bacalaureat

Facultatea de Geologie si Geofizica
Locuri buget: 134
Locuri taxa: 106
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Admiterea la programele de studii Inginerie geologica si Geofizica consta in doua probe:
- eseu motivational (notat cu admis/respins)
- media obtinuta la bacalaureat

Eseul motivational (scris de mana, maxim o pagina, care va fi depus intr-un plic la inscriere) trebuie sa contina:
- motivul alegerii acestei facultati
- importanta stiintelor ingineresti in general

Criterii de departajare pentru Inginerie geologica si Geofizica, in caz de medii egale
1. media de la bacalaureat
2. nota de la limba romana sustinuta la bacalaureat

Admiterea la programul de studii Geologie consta in doua probe:
- test grila - 40%
- media obtinuta la bacalaureat - 60%

Criterii de departajare pentru domeniul Geologie, in caz de medii egale:
1. nota de la testul grila
2. media de la bacalaureat
3. nota de la limba romana sustinuta la bacalaureat

Facultatea de Administratie si Afaceri
Locuri: 675
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Candidatii se admit pentru cele patru specializari in bazaconcursului de dosare, in functie de:

Proba 1 - Scrisoare de intentie (eseu motivational - 300 de cuvinte), notat cu calificativul ADMIS/RESPINS;
Pentru programul Business administration (in limba Engleza) - scrisoarea de intentie se va redacta in Engleza.

Proba 2 - Media examenului de bacalaureat (100%).
Proba eliminatorie notata cu calificativul ADMIS/RESPINS pentru programul Business administration (in limba Engleza), Candidatii care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de inscriere - copie simpla), nu trebuie sa sustina testul de limba.

Candidatii se pot inscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenta sau la toate (Administratie Publica, Administrarea Afacerilor, Marketing si Business administration (cu predare in Limba Engleza), depunand cate un dosar complet.

Departajarea candidatilor se va face in functie de urmatoarele criterii:
a) Prima proba scrisa a examenului de bacalaureat;
b) A II-a proba scrisa a examenului de bacalaureat;
c) A III-a proba scrisa a examenului de bacalaureat.

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
Locuri buget: 425
Locuri taxa: 652
Taxa studii: 3.200 lei

Modalitate admitere
1. LIMBA SI LITERATURA (Filologie):
a)admitere pe baza de examen scris - se va alege o singura specializare A din lista de mai jos:
Engleza / Germana / Neerlandeza / Franceza / Spaniola / Araba / Chineza / Japoneza in combinatie cu una dintre specializarile B din lista de mai jos:
Engleza / Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa / Romana
- Cele doua specializari trebuie sa fie diferite.
- Sunt excluse combinatiile Spaniola - Italiana.
- La inscrieri, candidatii vor putea opta pentru mai multe specializari B, care vor fi specificate in ordinea preferintelor,insa vor fi declarati admisi la una singura dintre ele.
b)admitere pe baza mediei de la Bacalaureat - se pot alege pana la 3 specializari A din lista de mai jos, dar acesteavor fi considerate inscrieri separate; taxa de inscriere achitata va fi mai mare.
Italiana / Portugheza / Filologie Clasica / Rusa / Slave (Polona, Slovaca, Ucraineana) / Maghiara / Neogreaca / Rromani in combinatie cu una dintre specializarile B din lista de mai jos:
Engleza / Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa / Romana
- Cele doua specializari trebuie sa fie diferite.
- Sunt excluse combinatiile, indiferent de ordinea A-B: Spaniola - Italiana, Rusa - Portugheza, Rusa - Latina,Portugheza - Latina..
- La inscrieri, candidatii vor putea opta pentru mai multe specializari B, care vor fi specificate in ordinea preferintelor,insa vor fi declarati admisi la una singura dintre ele

Filologia Clasica e o sectie cu program complet (Latina A + Greaca veche B) si, in consecinta, NU se va combina cunicio specializare B din lista de mai sus.

2. STUDII CULTURALE
a) admitere pe baza unei probe mixte (50% proba scrisa la limba engleza + 50% media de la Bacalaureat) - Studii Americane
intra in combinatie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplina complementara:
Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa / Romana
b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat - Studii Iudaice
intra in combinatie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplina complementara:
Engleza / Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa

3. LIMBI MODERNE APLICATE
a) admitere pe baza de examen scris - sectiile cu profil de Traducere si Interpretare; se va alege o combinatie de doua limbi dintre urmatoarele sase:
Engleza / Germana / Franceza / Italiana / Spaniola / Rusa cu mentiunea ca orice combinatie intre ultimele 3 limbi din lista (Italiana, Spaniola, Rusa) este exclusa.
b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – sectiile Limbi Moderne Aplicate (L.M.A.); se va alege o combinatie intre:
Engleza A si una dintre specializarile B: Germana / Franceza / Italiana / Spaniola / Rusa

Pentru sectiile la care admiterea se face prin media de la Bacalaureat, in cazurile de egalitate, pentru departajare se va folosi calificativul obtinut la proba de limba straina de la examenul de Bacalaureat, iar apoi nota la proba scrisa de limba si literatura romana de la examenul de Bacalaureat.

Facultatea de Istorie
Locuri buget: 201
Locuri taxa: 169
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Criterii de admitere:
Scrisoare de intentie. Evaluarea se face pe baza calificativelor: <admis>, <respins>;
Media obtinuta la bacalaureat.

Criterii de departajare:
In cazul in care vor exista egalitati intre mediile candidatilor clasati pe ultimul loc, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare:
nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la Limba si literatura romana;
nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Facultatea de Matematica si Informatica
Locuri buget: 390
Locuri taxa: 135
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Domeniul de licenta: Calculatoare si tehnologia informatiei
Proba de concurs este o lucrare scrisa cu durata de 3 ore. Se propun 3 (trei) subiecte, câte unul din urmatoarele discipline studiate in liceu: matematica, fizica si informatica. Fiecare subiect va avea câte 15 exercitii de tip grila. Subiectul de matematica va contine exercitii de algebra, analiza matematica si geometrie.
Candidatii la domeniul de licenta Calculatoare si tehnologia informatiei vor trata 2 subiecte si anume: obligatoriu subiectul de matematica si la alegere, un subiect dintre cel de informatica si cel de fizica.
Media de la lucrarea scrisa are o pondere de 80% in media finala, iar media de la examenul de bacalaureat are o pondere de 20%.

Criterii de departajare in cazul unor medii egale:
1. Media obtinuta la proba scrisa la examenul de admitere.
2. Nota obtinuta la proba de matematica la examenul de bacalaureat.

Domeniul de licenta: Informatica
Proba de concurs este o lucrare scrisa cu durata de 3 ore.
Se propun patru subiecte, câte unul din urmatoarele discipline studiate in liceu: algebra, analiza matematica, geometrie si informatica. Candidatii la domeniul de licenta Matematica vor trata, la alegere, doua din cele patru subiecte propuse.
Candidatii la domeniul de licenta Informatica vor trata obligatoriu subiectul de informatica si, la alegere, unul din cele trei subiecte de matematica propuse.
Media obtinuta la un domeniu nu este valabila pentru celalalt domeniu.
Media de la lucrarea scrisa are o pondere de 80% in media finala, iar media de la examenul de bacalaureat are o pondere de 20%.

Criterii de departajare in cazul unor medii egale:
1. Media obtinuta la proba scrisa la examenul de admitere.
2. Nota obtinuta la proba de matematica la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Locuri: 135
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Admitere la specializarea JURNALISM - sesiunea iulie 2015

Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, consta intr-o proba scrisa cu trei subiecte:
- limba romana
- naratiune
- argumentare

Limba romana
Subiectul de limba romana pune accentul pe recunoasterea si corectarea unor greseli de morfologie, sintaxa, lexic si semantica in enunturile unui text.

Naratiune
Pentru a ancora naratiunea intr-o realitate factuala, aceasta va fi construita pornindu-se de la un text jurnalistic aparut intr-o publicatie tiparita sau online.

Argumentare
Pentru a ancora argumentarea intr-o realitate factuala, aceasta va fi construita pornindu-se de la un text jurnalistic aparut intr-o publicatie tiparita sau online.

Admitere la specializarea COMUNICARE SI RELATII PUBLICE - sesiunea iulie 2015

Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, consta intr-o proba scrisa cu trei subiecte:
- limba romana
- argumentare
- creativitate

Subiectul de limba romana isi propune sa verifice cunostiintele candidatilor referitoare la:
1. Stapanirea lexicului limbii romane
2. Cunoasterea semanticii
3. Cunosterea unor aspecte ale morfologiei
4. Cunoasterea si aplicarea regulilor punctuatiei si ale ortografiei

Subiectul de argumentare urmareste sa verifice abilitatile candidatilor de a dezbate o tema, de a exprima in mod clar si convingator anumite opinii, de a identifica argumente si elementele care le sustin si de a construi contra-argumente in raport cu argumentele dintr-un anume text.

Subiectul de creativitate isi propune sa dezvaluie aptitudinile candidatilor de a construi, cu ajutorul unor mijloace stilistice adecvate, mesaje care sa prezinte in mod expresiv o anumita realitate.

Admitere la specializarea PUBLICITATE - sesiunea iulie 2015

Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, consta intr-o proba scrisa cu trei subiecte:
- limba romana
- creativitate
- argumentare

Subiectul de limba romana nu cuprinde elemente de sintaxa a propozitiei sau a frazei (de gramatica), ci cuprinde elemente de lexic, morfologie (care vizeaza vorbirea corecta), semantica, fonetica, ortografie si punctuatie.

Subiectul de creativitate presupune redactarea unui text narativ pe baza unui suport, a unui stimul dat, ca de exemplu: o imagine, o situatie data, un final, un inceput, un proverb etc

Subiectul de argumentare presupune construirea unui text argumentativ in care candidatii sa-si exprime opinia (pro sau contra) asupra unei probleme/chestiuni/ situatii actuale care genereaza dezbateri si controverse.

Admiterea se face pe baza de concurs, organizat pentru absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat.

Criteriile de departajare in cazul mediilor egale
In cazul in care sunt mai multi candidati cu aceeasi nota pe ultima pozitie la locurile finantate de la buget, sau pe locurile de la taxa, conform cifrei de scolarizare, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naratiune/ creativitate.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generala de la bacalaureat.

Repartitia candidatilor declarati admisi se face strict in ordinea mediilor: buget, taxa, ID, in functie de optiunile bifate in fisa de inscriere.
Toti candidatii care dau admitere pot opta si pentru cursurile cu frecventa redusa (ID), prin bifarea acestei optiuni in fisa de inscriere, fara alte costuri suplimentare.

Facultatea de Fizica
Locuri buget: 130
Locuri taxa: 90

Modalitate admitere
Selectia candidatilor pentru studii universitare de licenta, pentru toate specializarile oferite, se face in functie de criteriile urmatoare:

Media de la examenul de Bacalaureat: 65%
Nota la testul grila, dat la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline, (Matematica, Fizica, Chimie, Biologie si Informatica) apartinand ariilor curriculare "Matematica si stiinte" si respectiv "Tehnologii": 35%

La medii egale, departajarea candidatilor se face in functie de nota obtinuta la testul grila.

Facultatea de Chimie
Locuri: 130
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Admiterea la studiile universitare de licenta se face prin concurs, pe baza unei probe scrise sub forma de test-grila si a mediei generale obtinute la examenul de bacalaureat, astfel:
- 75% Media examenului de bacalaureat;
- 25% Media testului grila (la alegere: chimie organica sau chimie anorganica si generala);
Media generala de admitere: minim 5, cu prezenta obligatorie la test.
Media va fi trunchiata la doua zecimale.
Candidatii care nu se prezinta la test sunt declarati respinsi.

Testul-grila va avea loc intr-o singura zi, 23 iulie 2015, ora 9.00 pe o durata de 2 ore si cuprinde 20 de itemi (fiecare item cu 5 variante de raspuns si cu un singur raspuns corect) din disciplina pentru care au optat candidatii (chimie organica / chimie anorganica si generala):
- 10 intrebari de dificultate scazuta (0.3 * 10 = 3 puncte)
- 5 intrebari de dificultate medie (0.6 * 5 = 3 puncte)
- 5 intrebari de dificultate mai mare (0.8 * 5 = 4 puncte)

Facultatea de Filosofie
Locuri buget: 115
Locuri taxa: 65
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS SI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

In cazul egalitatii mediilor ultimilor candidati admisi departajarea se va face conform urmatoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisa de limba si literatura romana de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua proba scrisa de la examenul de bacalaureat
3. In cazul in care criteriile 1 si 2 nu departajeaza candidatii se ia in calcul nota obtinuta la a treia proba scrisa
4. Daca in urma aplicarii succesive a criteriilor 1,2,3, candidatii nu sunt departajati, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunostinte de filosofie.

Facultatea de Teologie Baptista
Locuri: 25
Taxa studii: 3.100 lei

Modalitate admitere
Concurs de dosare + Eseu

Facultatea de Teologie Romano-Catolica
Locuri buget: 30
Locuri taxa: 30
Taxa studii: 2.500 lei

Modalitate admitere
Modalitate de admitere la facultate 2015: Examen

Bibliografie pentru examen:
Pentru ambele programe de licența:
Evanghelia dupa Marcu.
Catehismul Bisericii Catolice. Compendiu, Presa Buna, Iasi 2006.

In cazul egalitatii mediilor ultimilor candidati admisi, departajarea se va face
dupa nota de la proba scrisa de limba si literatura romana de la examenul de bacalaureat.

Taxa de depunere a dosarului de admitere la facultate difera in functie de facultatea aleasa si anume: la Facultatea de Fizica, taxa este in valoare de 80 de lei, la Facultatea de Teologie Romano-Catolica, este in valoare de 85 de lei, la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, este in valoare de 90 de lei, la Facultatea de Geologie si Geofizica, Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatea de Chimie si Facultatea de Teologie Baptista, taxa este de 100 de lei.

La Facultatea de Filosofie, taxa de admitere este in valoare de 120 de lei, Facultatea de Stiinte Politice, Facultatea de Biologie, Facultatea de Administratie si Afaceri, Facultatea de Istorie, Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, de 150 lei, la Facultatea de Geografie, de 200 de lei, la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Facultatea de Teologie Ortodoxa si Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, in valoare de 250 de lei si la Facultatea de Drept de 330 de lei.

Andreea Catan
Foto: voceatransilvaniei.ro