Tutoriale
Siruri de caractere Pascal

Limbajul Pascal foloseste setul de caractere ASCII, in care fiecare caracter este identificat printr-un cod numeric reprezentand pozitia caracterului in cadrul setului (multimii de caractere). ASCII este acronimul pentru American Standard Code for

Radiatiile Alfa (?) si Beta (?)

Dupa proprietatile pe care le au radiatiile emise de substantele naturale ,sunt de trei tipuri : alfa,beta, si gama, denumite altfel dupa primele trei litere din alfabetul grec. a) Radiatia alfa are putere de patrundere foarte mica ,fiind formata

Politica promotionala - componenta indispensabila a mixului de marketing

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (concretizate in activitati promotionale), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si

Microsoft excel - ghid de utilizare

Una dintre cele mai frecvente utilizari ale calculatoarelor o constitue prelucrarea textelor. Tehnoredactarea este o modalitate avansata de pregatire tehnica si grafica a unui manuscris inainte de a fi tiparit. Tehnoredactarea computerizata

Tehnici de redactare

RAPOARTE si PROPUNERI = texte de intindere mare , redactate dupa modelul unei carti stiintifice sunt elaborate in interiorul unei institutii, pe o tema data, de catre o comisie din care fac parte si specialisti pe tema respectiva; RAPOARTELE sunt

Teoria generala a dreptului - sinteza

Stiinta este un sistem de cunostinte despre natura ,societate si gandire, cunostinte obtinute prin metode corespunzatoare si exprimate in concepte, categorii, principii si notiuni. Stiinta trebuie inteleasa ca : o institutie o organizatie de oameni

Sistemul de intreruperi

Intreruperile permit abandonarea momentana de catre microprocesor a executiei unui program si inceperea executiei unui alt program situat oriunde in spatiul de memorie direct adresabil. In cazul microprocesorului 8086 intreruperile pot fi generate

Adresarea MAC

Media Access Control - controlul accesului la mediu, controleaza accesul si delimiteaza cadrele, detecteaza erorile si recunoaste adresele, fiind inferior subnivelului LLC. Acesta comunica direct cu placa de retea si este responsabil pentru

Inserarea de imagini raster in AutoCAD

Acesta articol discuta despre: inserarea de imagini; inserarea de imagini in vederea vectorizarii (scanare, inserare, scalare); controlul imaginii tip raster in AutoCAD 1. Inserarea de imagini AutoCAD accepta urmatoarele tipuri de raster: BMP, RLE,

Limbajul de programare C++

C++ este un limbaj de programare cu scop universal.El contine facilitati flexibile si eficiente pentru a definii tipuri noi. Programatorul poate partitiona o aplicatie in bucati manevrabile prin definiri de tipuri noi, care corespund mai bine la