studentie.ro  » universitar » admitere » Admitere facultate 2014: Taxe de scolarizare si locuri disponibile la ASE

Admitere facultate 2014: Taxe de scolarizare si locuri disponibile la ASE

Publicat: 04 Iun 2014 | Vizualizari: 3578

Academia de Studii Economice din Bucuresti a afisat recent cate locuri scoate la concurs pentru admiterea din sesiunea 2014 pentru cele 11 facultati ale sale. Candidatii care se inscriu la admitere vor fi admisi in ordine descrescatoare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat in limita locurilor disponibile, dupa cum urmeaza:

Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)

 • Buget - 186
 • Taxa - 181


Facultatea de Marketing

 • Buget - 260
 • Taxa - 210
 • ID - 100


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

 • Buget - 200
 • Taxa - 100


Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

 • Buget - 297
 • Taxa - 323
 • ID - 125


Facultatea de Relatii Economice Internationale

 • Buget - 265
 • Taxa - 235

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

 • Buget - 308
 • Taxa - 387
 • ID - 125


Facultatea de Management

 • Buget - 287
 • Taxa - 365
 • ID - 150


Facultatea de Comert

 • Buget - 272
 • Taxa - 223


Facultatea de Administratie si Management Public

 • Buget - 198
 • Taxa - 192


Facultatea de Economie

 • Buget - 189
 • Taxa - 101


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori

 • Buget - 305
 • Taxa - 560
 • ID - 150


Pentru admiterea la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine se sustine initial o proba de competenta lingvistica eliminatorie pentru programele respective de studiu, notata cu calificativul admis/respins. Pentru calificativul Admis este necesara acumularea a minim 50 de puncte din 100 posibile. Candidatii admisi la proba de competenta lingvistica sunt ierarhizati conform mediei de la bacalaureat.

Ce acte trebuie sa cuprinzi in dosarul de concurs?
- diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original sau copii legalizate (absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2014 pot prezenta adeverinta eliberata de liceu, cu precizarea mediei generale de bacalaureat, a mediei generale a anilor de studiu din liceu, a termenului de valabilitate si mentionarea faptului ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat);
- adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza;
- copia legalizata a certificatului de nastere;
- copia cartii de identitate;
- copia legalizata a certificatului de casatorie (daca este cazul);
- declaratie pe propria raspundere prin care candidatul se angajeaza ca nu a fost exmatriculat din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora; (se completeaza la comisia de inscriere)
- doua fotografii ¾;
- bonul bonul valoric / bonurile valorice reprezentând taxa de inscriere;

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

Anul acesta, inscrierile au loc in perioada 15-18 iulie 2014, iar cuantumul taxei de admitere este de 100 de lei.

In ceea ce priveste taxele de scolarizare, acestea sunt identice pentru toate facultatile, mai exact 3500 de lei anual la cursurile de zi, respectiv 3200 de lei anual la cursurile cu frecventa redusa.

Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, forma de invatamant cu frecventa, anul universitar 2014-2015

- Inscrieri: 15-18 iulie (9.00-17.00)
- Afisarea repartizarii pe sali a candidatilor inscrisi la programele cu predare in limbi straine, pentru sustinerea testului de competenta lingvistica: 19 iulie
- Sustinerea testului de competenta lingvistica, pentru candidatii inscrisi la programele cu predare in limbi straine:
- ora 8.00-9.00: intrarea candidatilor in sali
- ora 9.30-1.130: sustinerea testului de competenta lingvistica: 21 iulie
- Afisarea rezultatelor la proba de competenta lingvistica: 22 iulie
- Afisarea listelor cu candidatii repartizati pe locurile finantate de la buget, la taxa si a celor aflati in asteptare: 23 iulie
- Depunerea diplomelor de bacalaureat in original si/sau plata a jumatate din taxa anuala de scolarizare: 24-25 iulie si 28 iulie
- Afisarea finala a listelor cu candidatii admisi pe locurile finantate de la buget si taxa si a celor respinsi: 29 iulie
- Restituirea dosarelor, la cerere: 29-30 iulie
- Semnarea contractelor de studii: 15-30 septembrie
- Inmatricularea in anul I: Prima saptamana a anului universitar 2014-2015

Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta, anul universitar 2014-2015

ETAPA iulie-august 2014
- Inscrieri, intre orele 9.00-17.00: 16-18 iulie si 21-25 iulie
- Afisarea listelor candidatilor inscrisi, ordonati alfabetic: 28 iulie
- Plata a ½ din taxa anuala de scolarizare si restituirea dosarelor, la cerere; Inscrieri si plata concomitenta a ½ din taxa anuala de scolarizare: 29-30 iulie
- Afisarea listelor cu candidatii admisi in etapa I: 31 iulie
- Restituirea dosarelor, la cerere: 1 august
- Semnarea contractelor de scolarizare si de studii: 15-30 septembrie 2014

ETAPA septembrie 2014
- Inscrieri etapa a II-a si plata concomitenta a ½ din taxa anuala de scolarizare, intre orele 9.00-14.00: 23-26 septembrie
- Afisarea rezultatelor finale: lista candidatilor admisi, pe facultati, si lista candidatilor care nu au fost admisi: 27 septembrie
- Clarificarea situatiei candidatilor care nu au fost admisi sau care contesta rezultatele concursului de admitere; restituirea dosarelor, la cerere: 27-28 septembrie
- Semnarea contractelor de scolarizare si de studii: 15-30 septembrie 2014

Andreea Catan

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 2 - 3 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2022-08-08 00:00:00 - 2022-08-24 00:00:00