studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: 10 facultati la care se da examen de admitere

ADMITERE FACULTATE 2015: 10 facultati la care se da examen de admitere

Publicat: 09 Iul 2015 | Vizualizari: 2095

An de an, universitatile isi modifica modalitatea de admitere, din examen in concurs pe dosare, pentru a atrage cat mai multi candidati. Exista, totusi, unele facultati care nu vor recurge la aceasta metoda prea curand.

Pentru admiterea in domenii precum artele plastice, medicina sau politie, facultatile pastreaza in continuare examinarea candidatilor ca modalitate de admitere. Fie ca este vorba de probe cu teste grila sau exprimare libera, candidatii care doresc sa urmeze cursurile acestor facultati vor fi nevoiti sa le sustina. Iata in coninuare 10 dintre facultatile la care se da examen de admitere:
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA
Inscrieri: 13-17 iulie 2015
Taxa admitere: 150 lei
Taxa studii: 2.000 lei
Concursul de admitere pentru specializarile Comunicare si relatii publice si Publicitate are loc simultan si consta intr-o singura proba scrisa, la alegerea candidatului, dintre urmatoarele discipline: Limba si literatura romana, Istorie, Psihologie, Economie. in aprecierea lucrarii se va tine seama de nivelul cunostintelor, de capacitatea de analiza, de argumentare si interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisa, de expresivitatea redactarii, de stil si de orizontul cultural al referintelor critice.
Facultatea de Medicina Dentara, UMF Craiova
Inscrieri: 13-20 iulie 2015
Taxa admitere: 250 lei
Pentru programele de studiu: Medicina (360 credite), Medicina Dentara (360 credite) test grila cu 100 de intrebari din:
Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a (60 intrebari)
Chimie organica - clasele a X-a si a XI-a sau (la alegere) Fizica - clasele a IX-a, a X-a si a XII-a (40 intrebari)
Facultatea de Farmacie, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti
Inscrieri: 1-27 iulie 2015
Proba de concurs consta in completarea unui test-grila cu 100 de intrebari. Fiecare intrebare are trei variante de raspuns, dintre care o singura varianta contine raspunsul corect. Fiecarui raspuns corect i se acorda 1 punct, iar punctajul obtinut se transforma in nota. La stabilirea mediei generale se ia in considerare media obtinuta la examenul de bacalaureat. Ponderea notei obtinute la testul-grila este de 75% din media generala de admitere, media obtinuta la examenul de bacalaureat avand o pondere de 25%.
Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca
Inscrieri: 13-17 iulie 2015
Taxa admitere: 200 lei
Taxa studii: 3.300 lei
Concursul de admitere la specializarile/programele de studii Arte plastice (pictura), Arte plastice (sculptura), Arte plastice (grafica), Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizata a imaginii), Conservare si restaurare, Ceramica-sticla-metal, Arte textile - design textil, Moda - design vestimentar si Design cuprinde:
1. Proba generala de desen (proba practica). Proba este eliminatorie si va fi evaluata cu calificativul „admis” sau „respins”.
2. Proba practica, specifica fiecarei specializari/program de studii;
3. Proba orala: Interviu pe baza mapei cu lucrari practice.
Dupa incheierea probelor de concurs, pentru candidatii inscrisi la specializarile/programele de studii Arte plastice (Pictura), Arte plastice (Sculptura), Arte plastice (Grafica), Arte plastice (Foto-videoprocesare computerizata a imaginii), Conservare si restaurare, Ceramica-sticlametal, Arte textile - design textil, Moda - design vestimentar si Design se procedeaza la evaluarea fiecarei probe in parte: se acorda o nota (media aritmetica a tuturor notelor acordate de membrii comisiei) pentru proba practica si o nota (media aritmetica a tuturor notelor acordate de membrii comisiei) pentru proba orala.
Calculul mediei generale la examenul de selectie pentru candidatii mai sus mentionati se realizeaza dupa cum urmeaza:
- Media la Proba practica reprezinta 2/3;
- Media la Proba orala reprezinta 1/3.
Pentru candidatii inscrisi la specializarea/programul de studii Istoria si teoria artei, nota la examenul de selectie este egala cu media obtinuta de candidat la examenul de bacalaureat. In cazul in care, la una dintre specializari/program de studii, doi sau mai multi candidati obtin medii generale egale, se utilizeaza ca si criteriu de departajare media obtinuta la Proba practica. Daca se obtin medii egale si la proba practica, se vor utiliza ca si criterii de departajare suplimentare, in ordinea enumerarii, urmatoarele:
1. media obtinuta de candidat la examenul de bacalaureat
2. in cazul mentinerii egalitatii si dupa utilizarea primelor doua criterii de departajare, se va
proceda la resustinerea probei practice in vederea departajarii.
Facultatea de Forte Terestre - Ofiteri, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu
Inscrieri: 1-27 iulie 2015
Taxa admitere: 100 lei
Stiinte militare, informatii si ordine publica
Proba I - Limba engleza - test-grila, 90 de minute;
Proba a II-a - Matematica - test-grila, 3 ore, pondere 100%.
Stiinte administrative
Proba I - Limba engleza - test-grila, 90 de minute;
Proba a II-a - Limba romana si comunicare - test-grila, 3 ore pondere 100%.
Proba de concurs la Limba engleza este eliminatorie, candidatii care au obtinut mai putin de nota 6,00 fiind declarati „RESPINS”. Nota obtinuta la proba de concurs nu se ia in calcul la stabilirea mediei generale de admitere, dar constituie criteriu de departajare in cazul candidatilor cu medii generale de admitere egale.
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Universitatea Politehnica Bucuresti
Inscrieri: 11-18 iulie 2015
Taxa admitere: 125 lei
Taxa studii: 4.000 lei
Subiectele probelor scrise vor fi concepute luand in considerare programele disciplinelor de concurs, astfel incat sa asigure aprecierea si ierarhizarea candidatilor in mod corect si concludent, printr-un punctaj determinat in functie de rezultate. Fiecare proba de concurs va fi prezentata candidatilor intr-un CHESTIONAR DE CONCURS in care se afla toate enunturile subiectelor. Fiecare subiect al probei scrise este insotit de un set de raspunsuri, dintre care unul singur este corect.
In cadrul probei scrise, candidatii trebuie sa determine raspunsul corect la fiecare subiect al probei si sa-l marcheze in FORMULARUL PROBEI DE CONCURS printr-un semn “X”.
Punctele obtinute la fiecare proba scrisa de concurs se transforma in note, NC (de la 10 la 1), astfel: numarul de puncte primite la o proba se imparte la punctajul maxim ce se poate obtine la proba respectiva, se inmulteste cu 9 si la acest rezultat se adauga un punct (punctul din oficiu):
NC = 1 + 9 * (punctaje primite / punctaj maxim)
Media notelor de concurs, MC, este media aritmetica a celor doua note de concurs:
MC = (NC1 + NC2) / 2
respectiv nota de la proba interviu:
MC = Nota INTERVIU
Media generala, MG, se determina cu relatia:
MG = (4 * MC + BAC) / 5
unde BAC reprezinta media examenului de Bacalaureat
Pentru candidatii cu aceleasi medii generale, departajarea se va efectua pe baza urmatoarelor criterii, aplicate succesiv:
a. in ordinea descrescatoare a mediilor notelor de concurs, MC;
b. in ordinea descrescatoare a mediilor examenului de Bacalaureat, BAC.
Facultatea de Arte, Universitatea Crestina "Partium" din Oradea
Inscrieri: 13-22 iulie 2015
Examenele de admitere se desfasoara in limba maghiara. La cererea prealabila a candidatului, organizarea examenului se poate face si in limba materna a candidatului sau in limba in care i-a fost predata disciplina in liceu. In acest caz, comisia de admitere a facultatii trebuie sa asigure comisia de examinare corespunzatoare precum si traducerea subiectelor de concurs.
In masura in care mai multi candidati au obtinut media cea mai mica de intrare, acestia pot fi admisi si peste numarul anuntat de locuri, cu conditia nedepasirii capacitatii de scolarizare aprobate, dar tinand cont de urmatoarele criterii de departajare, in ordine:
- de nota obtinuta (scris, oral sau testul de aptitudini)
- de media notelor din liceu
- media de la examenul de bacalaureat
Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
Inscrieri: 13-21 iulie 2015
Taxa admitere: 80 lei
Taxa studii: 4.200 lei
Candidatii de la specializarile ingineresti cu predare in limbi straine (engleza sau franceza) sustin un test eliminatoriu de competenta lingvistica (notat cu admis/respins). In cazul respingerii, candidatii pot fi redistribuiti catre specializarile cu predare in limba romana conform optiunilor exprimate la inscriere.
Facultatea de Medicina, Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
Inscrieri: 13-17 iulie 2015
Taxa admitere: 200 lei
Taxa studii: 9.000 lei
La Facultatile de Medicina si Medicina Dentara concursul de admitere include doua discipline (Biologie obligatoriu si, la alegere, Fizica sau Chimie), totalizand un numar de 100 intrebari, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere.
Facultatea de Studii Economice Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti
Inscrieri: 1-25 iulie 2015
Taxa admitere: 100 lei
Taxa studii: 700 euro
Modul de desfasurare a concursului de admitere:
- Absolventii de liceu care detin atestate recunoscute/emise sub egida Ministerului Educatiei Nationale sau competente certificate prin intermediul adeverintelor de absolvire, in unul dintre domeniile economie, informatica, limba romana sau limba engleza, au posibilitatea de a nu mai sustine testul scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentand nota pentru testul scris.
- Absolventii de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mentiuni sau premii speciale la olimpiadele scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, precum si licentiatii institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate care doresc sa urmeze a doua facultate, sunt admisi pe baza acestora
- Absolventii de liceu care nu se regasesc in cadrul oricarora dintre cele doua conditii de mai sus, sustin test grila scris, la una dintre disciplinele de concurs, cu luarea in calcul a rezultatului testului grila scris (50%) si a mediei de bacalaureat (50%). Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Romanilor, Limba si literatura romana, Limba engleza, Informatica, Fizica, Algebra si analiza matematica.
Andreea Catan
Foto: businessschoolrequirements.com

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 6 - 12 luni
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2022-06-29 00:00:00 - 2022-07-08 00:00:00