studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: Afla cate locuri scot la concurs facultatile din cadrul Universitatii Bucuresti!

ADMITERE FACULTATE 2015: Afla cate locuri scot la concurs facultatile din cadrul Universitatii Bucuresti!

Publicat: 13 Mai 2015 | Vizualizari: 1615

In 2015 majoritatea facultatilor din cadrul Universitatii Bucuresti vor organiza concurs de admitere pe baza de dosar, la selectia candidatilor urmand sa contribuie eseul motivational scris de candidati si media de la bacalaureat. Iata mai jos cate locuri scoate la concurs fiecare facultate si in ce vor consta probele de concurs:

1.Facultatea de Administratie si Afaceri

Organizeaza concurs de admitere in luna iulie a.c, probele de concurs fiind urmatoarele:
1. Scrisoare de intentie (eseu motivational) de 300 de cuvinte notat cu admis/respins.
2. Media de la bacalaureat 100%.

Numar de locuri

Stiinte Administrative: Administratie publica: Buget: 90, Cu taxa: 160
Administrarea Afacerilor: Buget: 85, Cu taxa: 115
Administrarea Afacerilor - Bussiness Consulting: Buget: 25, Cu taxa: 50
Marketing: Buget: 60, Cu taxa: 90

2.Facultatea de Biologie

Organizeaza concurs de admitere in luna iulie a.c, probele de concurs fiind urmatoarele:
1. Eseu (proba eliminatorie notata cu admis/respins).
2. Media de la bacalaureat 100%.

Numar de locuri

Biologie: Buget: 60, Taxa: 60
Biologie- Biochimie: Buget: 50, Taxa: 10
Stiinta Mediului: Ecologie si Protectia Mediului: Buget: 60, Taxa: 90

3. Facultatea de Chimie

Organizeaza concurs de admitere in 2015 atat in lune iulie cat si in luna septembrie, probele de concurs fiind urmatoarele: 75% media examenului de bacalaureat + 25% media testului grila (la alegere: chimie organica/chimie anorganica si generala)

Numar de locuri

Chimie: Buget: 130, Taxa: 25
Chimie – Biologie Tehnologica: Buget: 25, Taxa: 10
Stiinta Mediului – Chimia Mediului: Buget: 30, Taxa: 20

4.Facultatea de Drept

Organizeaza concurs de admitere in 2015 pe data de 22 iulie, proba de concurs urmand a consta intr-un test grila la disciplinele Limba Romana si Economie.

Numar de locuri scos la concurs:

Buget: 300
Taxa: 300

5. Facultatea de Filosofie

Organizeaza concurs de admitere in 2015 atat in iulie cat si in septembrie, selectia candidatilor urmand a se face pe baza mediei de la bacalaureat si a unui formular de admitere notat cu admis/respins.

Numar de locuri:

Buget: 130
Taxa: 50

6. Facultatea de Fizica

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in lunile iulie si septembrie, probele de concurs urmand a fi:
1. Media generala la examenul de bacalaureat: 65%.
2. Punctajul obtinut la testul grila: 25%.

Numar de locuri

Fizica: Buget – 25, Taxa- 15
Fizica- Fizica Medicala: Buget- 25, Taxa- 15
Fizica-Biofizica: Buget:25, Taxa: 5
Fizica- Fizica Informatica: Buget: 25, Taxa: 15
Fizica-Fizica in limba engeza: Buget- 25, Taxa: 15
Fizica- Fizica Tehnologica: Buget: 25, Taxa: 25

7. Facultatea de Geologie si Geofica

Organizeaza concurs de admitere in lunile iulie si septembrie, probele de concurs urmand a fi
1. 40% test grila;
2. 60% media examenului de bacalaureat.

Numar de locuri

Geologie: Buget- 30, Taxa-25
Geologie-Geofizica: Buget: 30
Inginerie geologica: Buget – 70, Taxa-50

8. Facultatea de Geografie

Organizeaza concurs de admitere in lunile iulie si septembrie, selectia candidatilor urmand a se face pe baza scrisorii de intentie (proba eliminatorie notata cu admis/respins) si a mediei de la bacalaureat 100%

Numar de locuri

Geografie – Bucuresti: Buget – 80, Taxa:60
Geografia Turismului – Bucuresti: Buget: 100, Taxa: 80
Geografia Turismului – Calimanesti: Buget- 25, Taxa:5
Geografia Turismului – Drobeta Turnu Severin: Buget: 20, Taxa: 20
Planificare Teritoriala – Bucuresti: Buget – 70, Taxa: 10
Planificare Teritoriala – Drobeta Turnu Severin: Buget – 20, Taxa-20
Hidrologie si Meteorologie – Bucuresti: Buget – 70, Taxa – 10
Cartografie – Bucuresti: Buget - 70, Taxa – 10
Stiinta Mediului - Geografia Mediului – Bucuresti: Buget – 100, Taxa – 20

9. Facultatea de Istorie

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in lunile iulie si septembrie, selectia candidatilor urmand a se face pe baza unei scrisori de intentie (notate cu admis/respins) si a mediei de la examenul de la bacalureat.

Numar de locuri

Istorie: Buget – 150, Taxa – 90
Istorie – Istoria Artei: Buget – 30, Taxa – 25
Relaţii Internationale si Studii Europene: Buget – 60, Taxa – 15

10. Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii

Organizeaza concurs de admitere in 2015 pe baza de examen scris in lunile iulie si septembrie.

Numar de locuri

Jurnalism: Buget – 62, Taxa: 58
Comunicare si Relatii Publice: Buget – 62, Taxa – 58
Publicitate: Buget: 26, Taxa: 24

11. Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in luna iulie, probele de concurs diferind in functie de specializare dupa cum urmeaza:
Limba si literatura neogreaca A - Limba si literatura moderna B (engleza, franceza, germana, suedeza, italiana, portugheza, spaniola, persana, latina, coreeana, rusa) / Limba si literatura romana B (portugheza, spaniola, catalana, latina, hindi, rusa) / Limba si literatura romana B – selectia se face pe baza mediei de la bacalaureat

Numar de locuri:

Buget – 14
Taxa: 16
Limba si literatura rromani - Limba si literatura romana / O limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana, neerlandeza, suedeza, italiana, portugheza, spaniola, catalana, latina, hindi, rusa) / Limba si literatură romană B - selectia candidatilor se face pe baza de interviu (50%) si media de la bacalaureat (50%)

Numar de locuri:

Buget- 16,
Taxa – 5
O limba si literatura moderna (A) (engleza, franceza, germana, neerlandeza, spaniola, italiana, portugheza, maghiara, araba, chineza, japoneza, turca, rusa, bulgara, croata, sarba) - O limba si literatura moderna (B) (engleza, franceza, germana, suedeza, italiana, portugheza, spaniola, persana, latina, coreeana, rusa) / Limba rromani (B) / Limba rromani – selectia candidatilor se face pe baza de examen scris pentru specializarile: Engleza, Franceza, Germana, Neerlandeza, Spaniola, Araba, Chineza, Japoneza.
Pentru specializarile: Italiana, Portugheza, Rusa, Ceha, Slovaca, Polona, Ucraineana, Maghiara, media de bacalaureat reprezinta ca pondere 100% din media de admitere.

Numar de locuri:

Buget – 298,
Taxa – 452
Filologie clasica (Limba si literatura latina A - Limba si literatura greaca veche B) – admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat

Numar de locuri:

Buget – 10,
Taxa – 15
Studii culturale – Studii Iudaice: Buget – 14, Taxa – 11 (concurs de admitere pe baza mediei de la bacalaureat)
Studii Culturale – Studii Americane: Buget – 14, Taxa – 11, (concurs de admitere pe baza de examen scris (50%) si media de la bacalaureat (50%)
Limbi Moderne Aplicate – Traducere si Interpretare: Buget – 36, Taxa – 60 (concurs de admitere pe baza de examen scris)
Limbi modern aplicate – Buget – 10, Taxa – 260 (admitere pe baza mediei de la bacalaureat)

12. Facultatea de Litere

Organizeaza concurs de admitere in lunile iulie si septembrie, probele de concurs constand in:
1. Eseu motivational de 500-600 cuvinte (notat cu admis/respins).
2. Concurs de dosare:
- nota probei scrise la Limba si literatura romana de la bacalaureat (pondere 2/3);
- media celorlalte probe scrise de la bacalaureat (pondere 1/3).
Candidatii la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice vor sustine un test de o ora de comunicare scrisa in limba romana.

Numar de locuri:

Limba si Literatura - Limba si Literatura Romana – O limba si Literatura Straina: Buget – 250, Taxa – 100
Limba si Literatura - Literatura universala si comparata – O limba si Literatura moderna: Buget - 45, Taxa- 30
Studii Culturale – Studii Europene: Buget – 70, Taxa: 50
Stiinte Administrative - Asistenta Manageriala si Secretariat: Buget – 45, Taxa: 5
Stiinte ale Comunicarii - Stiinte ale Informarii si Documentarii: Buget – 50, Taxa – 10
Stiinte ale Comunicarii - Comunicare si Relatii Publice: Buget – 100, Taxa – 50

13. Facultatea de Matematica si Informatica

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in lunile iulie si septembrie, dupa cum urmeaza:
Matematica: Examen: 80% media de la lucrarea scrisa; 20% media examenului de bacalaureat.
Informatica: Media aritmetica a notelor:N1. nota obtinuta la disciplina matematica la examenul de bacalaureat - in cazul candidatilor aflati la prima facultate; N2 nota obţinuta pe baza prezentarii scrisorii de intentie.
Calculatoare si Tehnologia Informatiei: Examen: 80% media de la lucrarea scrisa; 20% media examenului de bacalaureat.

Numar de locuri:

Matematica: Buget – 120, Taxa – 35
Informatica: Buget – 200, Taxa – 100
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - Tehnologia Informatiei: Buget – 90, Taxa – 10

14.Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Organizeaza concurs de admitere in lunile iulie si septembrie, selectia candidatilor facandu-se in functie de specializari dupa cum urmeaza:
Psihologie: Examen scris Psihologie
Pedagogie, Psihopedagogie Speciala, PIPP – Bucuresti:
1. Eseu motivational (admis/respins).
2. Media examenului de bacalaureat.
PIPP Focsani si Buzau, Pedagogie in limba engleza - Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text), media de la bacalaureat.

Numar de locuri:

Psihologie: Buget – 100, Taxa – 200
Pedagogie: Buget – 60, Taxa – 10
Psihopedagogie Speciala: Buget – 60, Taxa -30
PIPP – Bucuresti: Buget – 70, Taxa – 50
PIPP – Focsani: Buget – 40, Taxa - 10
PIPP – Buzau: Buget – 40, Taxa – 10
Pedagogie in limba engleza: Buget – 10, Taxa – 20

15.Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala:

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in luna iulie, iar la specializarea Asistenta Sociala in lunile iulie si septembrie. Probele de concurs sunt urmatoarele:
  • Eseu motivational 300-500 cuvinte (admis/respins).
  • Media de admitere ia in calcul notele obtinute la bacalaureat la una din disciplinele (la alegere): Matematica, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatica sau Logica si argumentare.

Numar de locuri:

Sociologie: Buget – 235, Taxa – 100
Antropologie: Buget – 40, Taxa – 10
Resurse Umane: Buget – 70, Taxa – 50
Asistenta Sociala: Buget - 170, Taxa – 30

16. Facultatea de Stiinte Politice

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in lunile iulie si septembrie, selectia candidatilor urmand a se face dupa cum urmeaza:
Stiinte Politice (Buget – 105, Taxa – 95) si Studii de Securitate (Buget – 35, Taxa – 25):
1. Scrisoare de intentie (eseu motivational) de 500 cuvinte, redactat in limba romana, notata cu admis/respins.
2. Media obtinuta la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidatilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc se va face prin:
a. nota de la disciplina obligatorie de limba romana din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplina obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat;
Stiinte Politice in Limba Franceza (Buget – 35, Taxa – 25) si Stiinte Politice in Limba Engleza (Buget – 60, Taxa – 50):
1. Scrisoare de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 cuvinte, redactat in limba franceza/engleza (in functie de programul de studii), notata cu admis/respins. Proba eliminatorie de verificare a competentelor lingvistice.
2. Media obtinuta la examenul de bacalaureat.
Departajarea candidaţilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc se va face prin:
a. nota de la disciplina obligatorie de limba romana din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplina obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat;
Relatii Internationale si Studii Europene - Relatii Internationale si Studii Europene - in limba engleza: Buget – 35, Taxa - 65
1. Scrisoare de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 cuvinte, redactat in limba engleza, notata cu admis/respins. Proba eliminatorie de verificare a competentelor lingvistice.
2. Media obtinuta la examenul de bacalaureat. Departajarea candidatilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc se va face prin:
a. nota de la disciplina obligatorie de limba romana din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplina obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat;

17. Facultatea de Teologie Baptista

Organizeaza concurs de admitere in 2015 in iulie si septembrie, selectia candidatilor facandu-se pe baza unui concurs de dosare in pondere de 60% + Eseu, in pondere de 40%.

Numar de locuri:

Teologie Baptista – Asistenta Sociala: Buget – 25 de locuri, Taxa – 5 locuri

18. Facultatea de Teologie Ortodoxa

Organizeaza concurs de admitere in iulie si septembrie, modalitatea de selectie a candidatilor diferind in functie de profilul ales:
Arte Vizuale – Arta Sacra: Buget - 50, Taxa – 10
Concurs: Proba eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane + proba de concurs: desen
Teologie Ortodoxa – Asistenta Sociala: Buget – 50, Taxa -10
Teologie Ortodoxa - Teologie Ortodoxa Didactica: Buget – 50, Taxa - 10
Concurs: Proba eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane + proba de concurs: interviu Teologie Dogmatica
Teologie Ortodoxa Pastorala: Buget 135, Taxa – 35
Concurs: Proba eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane + proba de concurs: test scris Teologie Dogmatica
Teologie Ortodoxa Pastorala Extensie la City Unity College –Atena (IF): Taxa – 50
Concurs organizat in luna septembrie: Proba de concurs: interviu Teologie Dogmatica
Foto: romaniatv.net

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-02-11 00:00:00