studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: Cand incepe admiterea la ASE Bucuresti

ADMITERE FACULTATE 2015: Cand incepe admiterea la ASE Bucuresti

Publicat: 21 Mai 2015 | Vizualizari: 1764

Academia de Studii Economice din Bucuresti va organiza, ca in fiecare an, doua sesiune de admitere la facultate. Pentru prima sesiune inscrierile vor avea loc intre 13-17 iulie 2015, iar pentru cea de-a doua intre 15-18 septembrie 2015.

ADMITERE FACULTATE 2015. Indiferent de facultatea pe care vrei sa o urmezi in cadrul ASE, taxa de inscriere la admitere este 100 lei, iar dosarul pentru candidatura trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

a) diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original sau copii legalizate; absolventii care au sustinut examenul de bacalaureat in 2015 vor prezenta adeverinta care atesta promovarea examenului national de bacalaureat, in original sau copie legalizata, conform modelului elaborat de Ministerul Educatiei Nationale. Pentru absolventii de programe de studii din strainatate, diploma de bacalaureat / adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul / adeverinta de echivalare emis de Ministerul Educatiei Nationale - CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale din cadrul ASE;
b) eseu motivational, datat si semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din Bucuresti;
c) adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza;
d) copia legalizata a certificatului de nastere;
e) copia cartii de identitate;
f) copia legalizata a certificatului de casatorie (daca este cazul);
g) declaratie pe propria raspundere prin care candidatul declara ca nu a fost exmatriculat din Academia de Studii Economice si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor; nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora (declaratia se completeaza automat in aplicatia de inscriere);
h) doua fotografii ¾;
i) bonul valoric/bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

Taxa de studii pentru anul universitar 2015-2016 este in valoare de 3.500 lei la invatamantul cu frecventa si 3.200 lei la invatamantul cu frecventa redusa.

ADMITERE FACULTATE 2015. Admiterea la studiile universitare de licenta, organizate la forma de invatamant cu frecventa, se face prin concurs, pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat.

Ierarhizarea candidatilor, care au obtinut calificativul admis la eseul motivational, se face in functie de media de bacalaureat si in ordinea optiunilor precizate de candidat in fisa de inscriere. Un candidat va fi admis la o singura facultate, la un singur program de studii si la o singura forma de finantare, indiferent de numarul optiunilor sale.

ADMITERE FACULTATE 2015. In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala de admitere egala cu cea a ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se, in ordine, urmatoarele criterii:
- media anilor de studii de liceu;
- nota obtinuta la proba scrisa la limba si literatura romana/materna de la examenul de bacalaureat.

Cifra de scolarizare pentru anul universitar 2015-2016 la ASE Bucuresti este de 2.930 de locuri la buget, 2.764 la taxa si 750 la invatamantul cu frecventa redusa, repartizata astfel:

Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)
Locuri buget: 200
Locuri taxa: 185

Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
Locuri buget: 203
Locuri taxa: 97

Facultatea de Marketing
Locuri buget: 286
Locuri taxa: 220
Locuri ID: 200

Facultatea de Relatii Economice Internationale
Locuri buget: 364
Locuri taxa: 296

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Locuri buget: 313
Locuri taxa: 457
Locuri ID: 125

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Locuri buget: 297
Locuri taxa: 303
Locuri ID: 125

Facultatea de Management
Locuri buget: 285
Locuri taxa: 365
Locuri ID: 150

Facultatea de Business si Turism
Locuri buget: 272
Locuri taxa: 278

Facultatea de Administratie si Management Public
Locuri buget: 205
Locuri taxa: 185

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata
Locuri buget: 192
Locuri taxa: 108

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Locuri buget: 313
Locuri taxa: 270
Locuri ID: 150

Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, forma de invatamant cu frecventa, anul universitar 2015-2016

 • Inscrieri:

- 13 iulie (13.00-18.00)
- 14-17 iulie (9.00-17.00)

 • Afisarea rezultatelor obtinute la eseul motivational: 18 iulie
 • Afisarea repartizarii pe sali a candidatilor inscrisi la programele cu predare in limbi straine, pentru sustinerea testului de competenta lingvistica: 18 iulie
 • Sustinerea testului de competenta lingvistica, pentru candidatii inscrisi la programele cu predare in limbi straine:

- ora 8.00-9.00: intrarea candidatilor in sali
- ora 9.30-11.30: sustinerea testului de competenta lingvistica: 20 iulie

 • Afisarea rezultatelor la proba de competenta lingvistica: 21 iulie
 • Afisarea listelor cu candidatii repartizati pe locurile finantate de la buget, la taxa si a celor aflati in asteptare: 22 iulie
 • Depunerea diplomelor de bacalaureat/ adeverintelor care atesta promovarea examenului de bacalaureat (din 2015) in original si/sau plata a jumatate din taxa anuala de scolarizare: 23-24 iulie, 27 iulie
 • Afisarea finala a listelor cu candidatii admisi pe locurile finantate de la buget si taxa si a celor respinsi: 28 iulie
 • Restituirea dosarelor, la cerere 28-29 iulie
 • Semnarea contractelor de studii 14-30 septembrie
 • Inmatricularea in anul I: Prima saptamana a anului universitar 2015-2016


Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, formele de invatamant cu frecventa redusa si la distanta, anul universitar 2015-2016

ETAPA iulie-august 2015

 • Inscrieri, intre orele 9.00-17.00:

- 13 iulie (13.00-18.00)
- 14-17 iulie
- 20-24 iulie

 • Afisarea listelor candidatilor inscrisi si a rezultatelor obtinute la eseul motivational ordonati alfabetic: 27 iulie
 • Plata a ½ din taxa anuala de scolarizare si restituirea dosarelor, la cerere
 • Inscrieri si plata concomitenta a ½ din taxa anuala de scolarizare: 28-29 iulie
 • Afisarea listelor cu candidatii admisi in etapa I: 30 iulie
 • Restituirea dosarelor, la cerere: 31 iulie
 • Semnarea contractelor de scolarizare si de studii: 14-30 septembrie 2015


ETAPA septembrie 2015

 • Inscrieri etapa a II-a si plata concomitenta a ½ din taxa anuala de scolarizare, intre orele 9.00-14.00: 15-18 septembrie
 • Afisarea rezultatelor obtinute la eseul motivational si a rezultatelor finale:
 • lista candidatilor admisi, pe facultati, si lista candidatilor care nu au fost admisi: 21 septembrie
 • Clarificarea situatiei candidatilor care nu au fost admisi sau care contesta rezultatele concursului de admitere; restituirea dosarelor, la cerere: 21-23 septembrie
 • Semnarea contractelor de scolarizare si de studii: 24-25 si 28-30 septembrie 2015


Autor: Andreea Catan
Foto: hotnews.ro

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 3 - 5 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-02-14 00:00:00