studentie.ro  »  Universitar  »  Admitere  »  ADMITERE FACULTATE 2015: Cat te costa un an de studii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

ADMITERE FACULTATE 2015: Cat te costa un an de studii la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

1/193844
calendar_month 15 Mai 2015, 00:00
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a facut publice taxele de scolarizare si cele de inscriere la admitere la facultate 2015. Cat te scota un an de studiu, dar si cat trebuie sa scoti din buzunar pentru depunerea dosarului, afla in continuare.

Inscrierea la concursul de admitere la facultate 2015 in cadrul ULBS va incepe pe 13 iulie si se va incheie pe data de 18 sau 22 iulie, in cazul in care vrei sa-ti depui dosarul la Facultatea de Socio-Umane. Taxa de inscriere este in valoare de 150 de lei, cu exceptia Facultatii de Stiinte Economice unde va fi de 160 de lei si a Facultatii de Medicina unde va fi de 250 de lei.
ADMITERE FACULTATE 2015: Actele necesare inscrierii
- fisa de inscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultatii, o completeaza cu optiunea/optiunile de concurs si informatiile personale necesare si o semneaza);
- fotocopie a certificatului de nastere;
- fotocopie dupa actul de identitate;
- adeverinta medicala (de la cabinetele medicale sau de medicii de familie) in care se va preciza ca solicitantii sunt apti medical pentru programele de studii la care aspira;
- 3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (latime x inaltime);
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta (eventual adeverinta echivalenta, in original sau copie legalizata (la notar);
- chitanta care dovedeste achitarea taxei de inscriere la concursul de admitere (cu exceptia persoanelor scutite de aceasta taxa;
- alte documente solicitate, dupa caz, conform legii, regulamentelor sau metodologiilor de admitere aplicabile: adeverinte care justifica scutirea de la plata taxei de admitere, care arata calitatea de student si situatia scolara a unor solicitanti etc.;
- declaratii pe proprie raspundere cu privire la studiile urmate si la regimul de finantare a acestora, legitimatii de concurs de la admiterea la alte facultati, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de casatorie sau hotarari judecatoresti privind schimbarea numelui);
- documente justificative pentru solicitantii aflati in cazuri speciale etc
ADMITERE FACULTATE 2015: Modalitate de admitere, taxe de studii si locuri
Pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu pune la dispozitia candidatilor 4.511 locuri, atat la taxa, cat si la buget, repartizate astfel:

Facultatea de Inginerie
Locuri buget: 448
Locuri taxa: 484
Locuri ID: 110
Taxa de studii: 2.800 lei la ZI si 3.000 lei la ID

Pentru specializarile Calculatoare si Ingineria sistemelor multimedia, admiterea se face pe baza de test, cu pondere de 80% in media finala si pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 20%. In ceea ce priveste restul specializarilor, se ia in calcul doar media de la bacalaureat.

Facultatea de Stiinte Economice
Locuri buget: 240
Locuri taxa: 235
Locuri ID: 540
Taxa de studii: 2.700 lei la ZI si 1.950 lei la ID

Pentru toate specializarile, media de este echivalenta cu media examenului de bacalaureat.

Facultatea de Medicina
Locuri buget: 120
Taxa de studii:
Medicina, Medicina dentara: 4.950 lei
Asistenta medicala: 4.000 lei
Tehnica dentara: 5.800 lei
Farmacie: 6.500 lei

Pentru admiterea la Facultatea de Medicina, candidatii vor sustine probe scrise din tematici diferite, in functie de specializarea aleasa, dupa cum urmeaza:Medicina si Medicina Dentara
Proba scrisa: Biologie si Chimie organica

Farmacie
Proba scrisa: Chimie organica

Asistenta medicala generala; Tehnica dentara
Concurs de admitere pe baza de dosare

Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Locuri buget: 310
Locuri taxa: 262
Taxa de studii:
Istorie, Teologie protestanta, Sociologie: 2.100 lei
Arte vizuale: 2.500 lei
Stiinte Politice, RISE, Psihologie: 2.400 lei
Stiinte ale comunicarii: 2.600 lei
Resurse umane: 2.300 lei

La specializarea Conservare si restaurare, candidatii vor sustine un interviu care va consta in prezentarea unei mape de minimum 10 lucrari, notat de admis sau respins. Dupa aceasta proba eliminatorie, acestia vor fi clasificati descrescator in functie de media examenului de bacalaureat.

In ceea ce priveste restul specializarilor, se va lua in calcul media obtinuta la examenul de bacalaureat (100%), cu exceptia specializarii Comunicare si Relatii Publice, unde concursul consta in:
- 50% media obtinuta la examenul de bacalaureat
- 50% nota de la proba E)a) de la examenul de bacalaureat (limba si literatura romana, proba scrisa)

Facultatea de Drept
Locuri buget: 139
Locuri taxa: 265
Locuri ID: 175
Taxa de studii:
Drept, Administratie Publica: 2.500 lei
Drept ID: 2.400 lei
Administratie Publica ID: 2.400 lei
Pedagogia invatamantului preuniversitar si prescolar: 2.200 lei

Media generala obtinuta la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept se calculeaza in functie de specializarea aleasa, dupa cum urmeaza:

Specializarea Drept - concurs mixt:
- nota obtinuta la proba scrisa, de verificare a competentelor lingvistice si a rationamentului logic- cu o pondere de 50%;
- media examenului de bacalaureat - cu o pondere de 50%.

Specializarea Administratiei publica - concurs pe baza de dosare;
- media examenului de bacalaureat - ponedere de 100% din media genarala;

Specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolarin limba romana - concurs mixt:
- probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motrica, dictie;
- media examenului de bacalaureat - cu o pondere de 100% din media generala;

Specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar in limba germana - concurs mixt:
- probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motrica, competenta lingvistica;
- proba scrisa de verificare a cunostintelor de limba germana - cu o pondere de 25% din media generala;
- media obtinuta la examenul de bacalaureat - cu o pondere de 75% din media generala.

In cadrul Facultatii de Drept, admiterea la forma de invatamint la distanta si cu frecventa redusa se face pe baza de concurs de dosare.

Media generala de admitere este egala cu media generala a examenului de bacalaureat, conform Regulamentului ULBS si a normelor aprobate de Consiliul Facultatii.

Facultatea de Stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului
Locuri buget: 143
Locuri taxa: 75
Locuri ID: 100
Taxa de studii:
Ingineria produselor alimentare, Controlul si expertiza produselor alimentare, Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism: 3.100 lei
Biotehnologii pentru industria alimentara, Ingineria si protectia mediului in agricultura: 2.300 lei
Montanologie: 2.100 lei

Concursul de admitere se va desfasura pe baza de dosare in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Litere si Arte
Locuri buget: 204
Locuri taxa: 100
Taxa de studii:
Limba si literatura, Stiinte ale Informarii: 2.300 lei
Teatru si artele spectacolului: 10.000 lei

Concursul de admitere la facultate 2015 se va realiza pe baza de dosare in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat, cu exceptia specializarilor din domeniul Artele spectacolului, unde candidatii vor sustine si probe de aptitudini cu o pondere in media finala de admitere.

Facultatea de Stiinte
Locuri buget: 155
Locuri taxa: 96
Taxa de studii: 2.400 lei

Concursul de admitere se va desfasura pe baza de dosare in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Teologie
Locuri buget: 90
Locuri taxa: 30
Taxa de studii: 2.700 lei

La concursul de admitere la Facultatea de Teologie, candidatii vor sustine o proba scrisa si un interviu din disciplina Religie, ambele eliminatorii. Cei admisi vor fi clasificati in functie de media de la bacalaureat cu o pondere de 50% si in functie de un interviu de cunostinte generale despre Religie, cu aceeasi pondere in media finala.

Afla toate informatiile despre admiterea la facultate 2015 pe Studentie.ro in sectiunea Admitere facultate!

Autor: Andreea Catan
Foto: pixshark.com