studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: Ce taxe percepe UMF Cluj-Napoca

ADMITERE FACULTATE 2015: Ce taxe percepe UMF Cluj-Napoca

Publicat: 06 Iul 2015 | Vizualizari: 1518

Cele trei facultati ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca isi asteapta candidatii la inscriere saptamana viitoare, intre 13-18 iulie. Taxa de inscriere pe care trebuie sa o plateasca fiecare candidat la depunerea dosarului este in valoare de 300 lei.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa un FORMULAR DE INSCRIERE, in format electronic, la Biroul de inscrieri, str. L. Pasteur, nr. 6. La formularul de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata (daca cel in cauza s-a inscris in prealabil la o alta facultate, precum si o adeverinta, din care sa reiasa ca actul de studii original se afla la o alta institutie). Candidatii, care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea 2015, pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca diploma de bacalaureat nu a fost eliberata.
2. Diploma echivalenta cu cea de bacalaureat (in cazul absolventilor de liceu care au sustinut examenul de bacalaureat in afara Romaniei).
3. Certificatul de nastere in copie legalizata.
4. Adeverinta medicala, eliberata, dupa caz, de cabinetele medicale scolare sau de catre medicul de familie de care apartin, din care sa rezulte ca sunt apti din punct de vedere medical pentru a urma specializarea dorita.
- Candidatii cu afectiuni cronice prezinta adeverinte medicale vizate de un medic de specialitate din Centrul Universitar Cluj (si nu din judetul de domiciliu), in care se mentioneaza, in mod expres, gradul deficientelor, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/1979.
- in situatii deosebite, pentru precizare de diagnostic, candidatii sunt indrumati intr-o clinica universitara de profil din Cluj-Napoca. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
Adeverinta medicala este vizata, inainte de inscrierea la concurs, la Cabinetul medical special organizat, care va functiona in incinta Aulei UMF „Iuliu Hatieganu” din strada Louis Pasteur, nr. 6, pe toata durata inscrierilor, pentru sesiunea iulie.
- Pentru a doua sesiune (septembrie), adeverinta medicala este vizata, inainte de inscrierea la concurs, la Cabinetul medical al UMF (care functioneaza in cadrul Biroului de inscrieri organizat la cladirea Decanatelor, Str. Louis Pasteur, nr. 4).
5. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare).
6. Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (colegii universitare) - in original sau copie legalizata, pentru absolventii institutiilor de invatamânt superior care doresc sa urmeze o a doua specializare.
7. Patru fotografii dimensiunea 3/4 cm.
8. Un dosar plic.
9. Dovada platii taxei de inscriere (chitanta). Taxa de inscriere se achita la biroul special organizat in incinta Aulei UMF „Iuliu Hatieganu” din str. Pasteur, nr. 6, pentru sesiunea iulie, iar pentru sesiunea septembrie la casieria universitatii, str. Louis Pasteur, nr. 4.
10. Adeverinta de la Inspectoratul Școlar pentru membrii lotului national largit pentru olimpiada internationala de biologie si de chimie.
11. Acte doveditoare pentru acei candidati, care pot beneficia si solicita scutirea de taxa de inscriere:
- copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti (pana la varsta de 26 ani a candidatului);
- adeverinta de la Casa de copii sau de plasament familial;
- copie legalizata a certificatului de deces al parintelui si copia certificatului de „Erou martir al Revolutiei”;
- adeverinte pentru copiii cadrelor didactice aflate in activitate, conform legii;
- adeverinte pentru copiii angajatilor UMF„Iuliu Hatieganu” ;
- in cazuri exceptionale, conducerea UMF „Iuliu Hatieganu” poate efectua scutiri sau reduceri de taxe si in alte situatii.
12. Pentru toti candidatii inscrisi, biroul de inscrieri elibereaza o Legitimatie de concurs. Pe durata concursului, candidatii au obligatia de a avea asupra lor cartea de identitate si legitimatia de concurs.
13. Taxa de inscriere pentru concursul de admitere este de 300 LEI. Copii personalului angajat in UMF ”Iuliu Hatieganu” beneficieaza de scutire a taxei. Aceasta taxa include si taxa de contestatie la grila.

ADMITERE FACULTATE 2015. Modalitatea de admitere

Facultatea de Medicina Dentara

Pentru programul de studiu Medicina dentara, teza de concurs contine intrebari din tematica de biologie si chimie, in proportie egala.

Pentru programul de studiu Tehnica dentara, teza de concurs contine intrebari din tematica de biologie.

Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale, care concureaza pentru ultimul loc bugetat, sunt urmatoarele:
a. la programele de studiu Medicina si Medicina Dentara departajarea se face in functie de nota obtinuta la proba scrisa de chimie, iar daca si in acest caz notele sunt egale, departajarea se va face in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.
b. la programele de studiu Asistenta medicala generala, Radiologie si Imagistica, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara,
Nutritie si Dietetica, departajarea se face in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Medicina

Pentru programul de studiu Medicina, teza de concurs contine intrebari din tematica de biologie si chimie, in proportie egala.
Pentru programul de studiu Asistenta Medicala Generala, teza de concurs contine intrebari din tematica de biologie.
Pentru programul de studiu Radiologie si Imagistica, teza de concurs contine intrebari din tematica de biologie.
Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, teza de concurs contine intrebari din tematica de biologie.
Pentru programul de studiu Nutritie si Dietetica, teza de concurs contine intrebari din tematica restrânsa de chimie organica sau chimie anorganica, la alegere.

Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale, care concureaza pentru ultimul loc bugetat, sunt urmatoarele:
a. la programele de studiu Medicina si Medicina Dentara departajarea se face in functie de nota obtinuta la proba scrisa de chimie, iar daca si in acest caz notele sunt egale, departajarea se va face in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.
b. la programele de studiu Asistenta medicala generala, Radiologie si Imagistica, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara,
Nutritie si Dietetica, departajarea se face in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Farmacie

Pentru programul de studiu Farmacie, teza de concurs contine intrebari din tematica de chimie organica sau chimie anorganica, la alegere, si biologie vegetala obligatoriu, in proportie egala.

Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale, care concureaza pentru ultimul loc bugetat, sunt urmatoarele:

La programul de studiu Farmacie, departajarea se face in functie de nota obtinuta la proba scrisa de biologie vegetala, iar daca si in acest caz notele sunt egale, departajarea se va face in functie de media obtinuta la examenul de bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2015. Taxe de scolarizare

Facultatea de Medicina
Medicina: 8.100 lei
Celelalte specializari: 4.800 lei

Facultatea de Medicina Dentara
Medicina Dentara: 8.100 lei
Tehnica Dentara: 6.000 lei

Facultatea de Farmacie
Farmacie: 8.100 lei
Celelalte specializari: 4.800 lei

Plata taxei de scolarizare se poate efectua integral sau in doua transe egale:
Scadenta transa I: 16 octombrie 2015
Scadenta transa II: 19 februarie 2016

Andreea Catan
Foto: enational.ro

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Iasi
Perioada de valabilitate: 2022-06-26 00:00:00 - 2022-07-08 00:00:00