studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: Ce trebuie sa stii despre admiterea la cele mai mari universitati tehnice din tara?

ADMITERE FACULTATE 2015: Ce trebuie sa stii despre admiterea la cele mai mari universitati tehnice din tara?

Publicat: 28 Apr 2015 | Vizualizari: 2042

Ai inceput pregatirile pentru admitere la facultate 2015? Cum inscrierile la facultate incep la scurt timp dupa examenul de bacaluareat, este necesar sa te pregatesti in paralel si pentru acesta si pentru admiterea la facultate 2015. Daca vrei sa iti depui candidatura la una din universitatile tehnice din Romania, descopera in randurile urmatoare cele mai importante informatii despre admiterea la facultate 2015!

Admitere facultate 2015: Universitatea Tehnica din Iasi

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele acte:
cerere de inscriere
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- daca este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, in copie legalizata (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca etc.);
- adeverinta medicala tip;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
- diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta/ diploma de absolvire, in original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
- 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
- alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat).

Dosarele de admitere se depun in perioada 13-18 iulie 2015 pentru sesiunea din vara si intre 7-11 septembrie 2015 pentru sesiunea din toamna, urmand ca dupa inscrieri sa urmeze probele scrise sau concursurile de dosare, dupa caz.

Cate locuri sunt disponibile la Universitatea Tehnica din Iasi?

Pentru admiterea la facultate 2015, TU Iasi scoate la concurs 2.515 de locuri la buget si 574 disponibile la taxa., repartizate astfel:

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

Buget: 221
Taxa: 20

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Buget: 240
Taxa: 30

Facultatea de Mecanica
Buget: 277
Taxa: 77

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Buget:248
Taxa: 58

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Buget: 154
Taxa: 56

Facultatea de Constructii si Instalatii
Buget: 338
Taxa: 106

Facultatea de Arhitectura "G.M. Cantacuzino"
Buget:90
Taxa: 7

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului
Buget: 200
Taxa: 31

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Buget: 174
Taxa: 99

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Buget: 334
Taxa: 50

Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial
Buget: 239
Taxa: 40

ADMITERE FACULTATE 2015. Criteriul de admitere pentru majoritatea facultatilor este media examenului de bacalaureat. Facultatile la care se va sustine proba sunt:

  • Facultatea de Arhitectura "G.M. Cantacuzino": desen tehnic si liber
  • Facultatea de Automatica si Calculatoare: test grila din programa matematica M1

Admitere facultate 2015: Universitatea Politehnica din Timisoara

Daca vrei sa urmezi cursurile unei facultati cu profil tehnic din Timisoara, afla ca Universitatea Politehnica deschide sezonul de inscrieri la admitere incepand cu 13 iulie 2015. Taxa de anul acesta este in valoare de 100 lei pentru fiecare facultate.

La inscriere se vor depune urmatoarele acte:
a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta, in original; provizoriu, se accepta si adeverinte-substitut de diploma si copii legalizate dupa acestea si dupa diploma dar, in etapa de confirmari programata imediat dupa afisarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat in original conduce la descalificarea celor in cauza de la formele de invatamant fara taxa;
b. copie dupa foaia matricola cu notele obtinute pe parcursul liceului, elaborata conform legislatiei in vigoare; copia va fi autentificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;
c. copie dupa buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi autentificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;
d. certificatul de nastere, in copie legalizata;
e. adeverinta medicala tip MS 18.1.1., la care se anexeaza obligatoriu situatia vaccinarilor la zi, eliberata, dupa caz, de cabinetul medical scolar, de dispensarul teritorial sau de intreprinderea de care candidatul apartine, din care sa rezulte aptitudinea medicala pentru domeniile la care se inscrie candidatul ; candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de medicul de familie in care se va mentiona, in mod expres, gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare; adeverintele medicale NU trebuie sa fie vizate de catre medicii Policlinicii Studentesti din Timisoara;
f. trei fotografii color tip diploma;
g. dovada achitarii taxei de inscriere (chitanta, aviz etc.); daca plata se face prin depunerea taxei in contul alocat facultatii pentru colectarea taxelor de inscriere atunci dovada eliberata de banca va trebui sa contina urmatorul text: „taxa de inscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2015, pentru ....” (se va mentiona numele candidatului);
h. acte pentru scutirea de taxa de inscriere
i. diploma de licenta sau de absolvire si foaia matricola in copie legalizata, in cazul candidatilor deja licentiati sau cu diploma de absolvire;
j. adeverinta de student si foaia matricola partiala, in cazul candidatilor deja studenti;
k. declaratie pe proprie raspundere, autentificata de un notariat privind nefinantarea/finantarea anterioara de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, in cazul candidatilor care au absolvit liceul inainte de 2015; candidatii finantati de la bugetul de stat vor preciza in declaratie institutia de invatamant superior/facultatea si numarul semestrelor cat au fost finantati.

ADMITERE FACULTATE 2015. De curand, Universitatea a publicat cifrele de scolarizare pentru anul universitar 2015-2016, un numar de 2.060 de locuri la buget si 1.483 la taxa, repartizate astfel:

Facultatea de Inginerie din Hunedoara
Buget: 165
Taxa: 85

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Buget: 365
Taxa: 245

Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Buget: 139
Taxa: 45

Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica
Buget: 180
Taxa: 50

Facultatea de Arhitectura
Buget: 90
Taxa: 30

Facultatea de Constructii
Buget: 240
Taxa: 110

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Buget: 278
Taxa: 160

Facultatea de Management in Productie si Transporturi
Buget: 185
Taxa: 40

Facultatea de Mecanica
Buget: 418
Taxa: 598

Facultatea de Stiinte ale Comunicarii
Buget: 90
Taxa: 120

ADMITERE FACULTATE 2015. Candidatii interesati sa sustina concurs de admitere in cadrul unei facultati a Universitatii Politehnice din Timisoara vor fi clasificati in functie de media examenului de la bacalaureat. Exceptie vor face candidatii care lupta sa ocupe unul dintre locurile Facultatii de Automatica si Calculatoare unde vor sustine o proba de verificare a cunostintelor la matematica si ale Facultatii de Arhitectura unde proba de concurs va fi constituita din verificarea cunostintelor la desen tehnic si liber.

Admitere facultate 2015: Universitatea Politehnica din Bucuresti

Universitatea Politehnica din Bucuresti a publicat recent regulamentul desfasurarii concursului de admitere la cele 15 facultati ale sale. Perioada de inscriere va fi 11-18 iulie 2015, iar proba scrisa va avea loc in data de 17 iulie.

Pentru a depune dosarul de admitere la facultate, candidatii vor plati o taxa de inscriere de 125 lei, indiferent de facultate, fata de anul trecut cand aceasta a fost in valoare de 100 lei. Dosarul de admitere la facultate 2015 va contine urmatoarele acte:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie sau in sesiunea august-septembrie 2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunile imediat urmatoare, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala de la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute, precum si foaia matricola;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza;
- certificat de competenta lingvistica (numai pentru candidatii care se inscriu la concurs pentru admiterea la Facultatea de Inginerie cu predare in Limbi Straine); sunt acceptate certificate eliberate de institutii abilitate (lista acestora va fi afisata la sediul facultatii incepand cu data de 15 mai 2015), sau de Departamentul de limbi moderne din U.P.B., in urma unui test ce se va sustine in perioada de inscriere; chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii unde se inscrie la concurs (sunt exceptati candidatii scutiti de plata acestei taxe);
- acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul candidatilor orfani de ambii parinti; adeverinte de la centrele de plasament, in cazul candidatilor care provin de la o casa de copii; copie legalizata a certificatului de deces al unui parinte, in cazul candidatilor orfani de un parinte ca urmare a decesului acestuia; adeverinte din care sa rezulte functia si locul de munca al parintilor sau sustinatorilor legali; cupoane de pensii din ultima luna ale parintilor; adeverinte care sa ateste statutul de somer al parintilor; adeverinte de venit eliberate de primaria comunei unde locuiesc parintii, etc.), pe baza carora se poate aproba scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fisei de inscriere doar de catre candidatii care solicita scutirea de taxa de inscriere;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si regimul de studiu (cu sau fara taxa), pentru cei care renunta la continuarea studiilor sau se inscriu la concurs ca sa urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent doua domenii de studiu numai studentii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2014/2015 sunt integralisti, acest lucru fiind precizat in adeverinta. in acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia se va prezenta in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
- adeverinta(e) din care sa rezulte perioada(ele) in care au fost studenti si regimul de studiu (cu sau fara taxa) pentru candidatii care au renuntat la continuarea studiilor in institutii de invatamant superior de stat;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student al unei institutii de invatamant superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie sa fie acreditat sau autorizat, pentru studentii care se inscriu la concurs la un acelasi domeniu. In acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de absolvent fara diploma de licenta sau diploma de absolvire al unei institutii de invatamant superior de stat sau particular, precizandu-se regimul in care au fost efectuate studiile (cu sau fara taxa), pentru absolventii care doresc sa urmeze un alt domeniu de studiu;
- adeverinta din care sa rezulte faptul ca au studiat, in liceu, disciplinele de concurs in limba in care solicita sustinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidatii care solicita sustinerea probelor de concurs in alta limba decat limba romana).

Potrivit UPB, subiectele probelor scrise pentru admiterea la facultate vor fi concepute luand in considerare programele disciplinelor de concurs, astfel incat sa asigure aprecierea si ierarhizarea candidatilor in mod corect si concludent, printr-un punctaj determinat in functie de rezultate. Fiecare proba de concurs va fi prezentata candidatilor intr-un CHESTIONAR DE CONCURS in care se afla toate enunturile subiectelor. Fiecare subiect al probei scrise de admitere la facultate este insotit de un set de raspunsuri, dintre care unul singur este corect.

In cadrul probei scrise, candidatii trebuie sa determine raspunsul corect la fiecare subiect al probei si sa-l marcheze in FORMULARUL PROBEI DE CONCURS printr-un semn “X”.

Notarea candidatilor la fiecare proba scrisa se stabileste prin insumarea punctelor obtinute, conform marcajului din formularul probei de concurs si apoi, prin conversia sumei in note de la 1 la 10.

Media generala minima de admitere este 5,00 (cinci). Media generala se calculeaza numai pentru candidatii care vor obtine media aritmetica a notelor celor doua probe scrise (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel putin egala cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentand BAREMUL MINIM DE ADMITERE.

In aceste conditii, media generala de admitere 2015 se determina ca medie ponderata intre media notelor de concurs – MC (80%) si media obtinuta la examenul de Bacalaureat (20%).

Punctele obtinute la fiecare proba scrisa de concurs se transforma in note, NC (de la 10 la 1), astfel: numarul de puncte primite la o proba se imparte la punctajul maxim ce se poate obtine la proba respectiva, se inmulteste cu 9 si la acest rezultat se adauga un punct (punctul din oficiu):
NC = 1 + 9 * (punctaje primite / punctaj maxim)

Media notelor de concurs, MC, este media aritmetica a celor doua note de concurs:
MC = (NC1 + NC2) / 2

respectiv nota de la proba interviu:
MC = Nota INTERVIU

Media generala, MG, se determina cu relatia:
MG = (4 * MC + BAC) / 5
unde BAC reprezinta media examenului de Bacalaureat

Pentru candidatii cu aceleasi medii generale, departajarea se va efectua pe baza urmatoarelor criterii, aplicate succesiv:
a. in ordinea descrescatoare a mediilor notelor de concurs, MC;
b. in ordinea descrescatoare a mediilor examenului de Bacalaureat, BAC.

Admitere facultate 2015: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

In vederea inscrierii la concursul de admitere la facultate in invatamantul superior la nivel licenta, candidatii vor depune, la prima comisie unde se inscriu, un dosar care va contine urmatoarele documente:
- Cererea de inscriere - se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, dintre care unul ramane in dosar, iar celalalt ramane la candidat;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta in original sau copie legalizata, vizata de inspectoratul scolar, care va contine media de la bacalaureat;
- Foaia matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
- Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
- Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
- Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2014, declaratie pe proprie raspundere, in format tipizat, privind numarul de ani urmati in invatamantul superior.
- Certificatul de nastere, in copie legalizata;
- Adeverinta medicala, in original, eliberata de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta o adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
- Trei fotografii 3 x 4 cm;
- Copie dupa cartea sau buletinul de identitate (nu trebuie legalizata);
- Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile mentionate la art. 33, art. 34 si art. 35 din regulamentul de admitere la nivel licenta valabil pentru anul univ. 2014-2015, care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere. Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte este angajat in sectorul invatamant bugetar.
- Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala(initialele) tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

Admiterea la facultate se face pe baza de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati: Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

Media de admitere la facultate 2015 se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,
2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc:

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finala
a) Media de la examenul de bacalaureat - 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematica, Informatica, Fizica, Chimie, Economie - 60%

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Nu se admite depasirea numarului de locuri la un domeniu. In cazul in care pentru ultimul loc sunt mai multi candidati cu aceeasi medie generala, se vor aplica in ordine, urmatoarele criterii de departajare:

1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerata in calculul medie de admitere;
2. Media la examenul de Bacalaureat;
3. Cea mai mare nota de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul pentru admiterea la facultate 2015 se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA)

Andreea Catan
Foto: luna.edu

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: S.C. SANADOR S.R.L.
Nivel cariera: 1 - 2 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2022-06-26 00:00:00 - 2022-07-10 00:00:00